Mục lục

Báo cáo thuế  #

xCyber Books hỗ trợ các báo cáo thuế theo quy định hiện ành:

  • Bảng kê chứng từ hàng hoá bán ra
  • Bảng kê chứng từ hàng hoá mua vào
 
  • Tờ khai GTGT

  • Tờ khai tạm tính/quyết toán thuế TNCN, TNDN 

Đặc biệt với tiện ích hỗ trợ tích hợp với thuế điện tử, kế toán có thể gửi thẳng  tờ khai, báo cáo thuế lên Tổng cục thuế chỉ với 1 thao tác bấm 

Powered by BetterDocs

Trả lời