Doc

Phần mềm văn bản điện tử xCyber Doc sở hữu những tính năng dành riêng cho doanh nghiệp của bạn

freepik 15835453 1

Trình và ký duyệt văn bản

xCyber Doc cho phép người dùng hoàn toàn chủ động trong việc sử dụng chữ ký số và quản lý, theo dõi tiến trình xử lý của tài liệu. Khách hàng có thể tùy chỉnh lựa chọn nguồn tài liệu cần trình ký, phương thức ký, lựa chọn đa dạng mẫu chữ ký, vị trí kýlinh hoạt,…

Xem thêm
icon 1
icon 2

Quy trình nghiệp vụ

Khi sử dụng xCyber Doc, người dùng sẽ được quyền thiết lập quy trình, loại hình phê duyệt và cấp quyền truy cập quy trình phù hợp với từng đối tượng, cấp bậc khác nhau trong doanh nghiệp.

Xem thêm

Hợp đồng điện tử

Với xCyber Doc, người dùng sẽ thuận tiện và linh động hơn trong quá trình quản lý dữ liệu đối tác, tra cứu hợp đồng và ký kết hợp đồng chỉ với 3 bước. Các bên đối tác có thể thực hiện ký kết mọi lúc, mọi nơi, tùy chọn vị trí ký và bổ sung các thông tin vào hợp đồng.

Xem thêm
icon 3
Group 8382

Quản trị hệ thống

xCyber Doc cung cấp cho người dùng hệ thống quản lý toàn diện, hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp tối đa trong quá trình ký số. Người dùng có quyền thiết lập và quản lý cây tổ chức, chức danh, vai trò người dùng, các mẫu tài liệu, email và các thông báo tự động khác.

Xem thêm

Tối ưu công việc ký kết, quản lý hợp đồng với phần mềm quản lý văn bản điện tử xCyber Doc ngay hôm nay

Đăng ký ngay