xcyber care ver 1

xCyber Care

xCyber Care – Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử dễ dùng nhất

Đăng ký ngay
human2 1 e1697904066926

Lý do khiến khách hàng lựa chọn
Phần mềm BHXH điện tử xCyber Care

Group 8345
Đăng ký ngay

Đăng ký ngay

Group 8345

Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care

Kê khai BHXH điện tử nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên hành chính nhân sự lên tới 50%

human7 1 1 e1697906820521

Thiết kế onepage Thiết kế onepage Thiết kế onepage

Tự động đồng bộ dữ liệu Tự động đồng bộ dữ liệu

Đầy đủ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội hiểm xã hội

Tư vấn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội 1-1 với chuyên gia

Đăng ký ngay

Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care

Kê khai BHXH điện tử nhanh chóng, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên hành chính nhân sự lên tới 50%

Thiết kế onepage Thiết kế onepage Thiết kế onepage

Tự động đồng bộ dữ liệu Tự động đồng bộ dữ liệu

Đầy đủ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội hiểm xã hội

Tư vấn nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội 1-1 với chuyên gia

Đăng ký ngay
human7 1 1 e1697906820521

Đầy đủ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội,
đảm bảo quyền lợi cho nhân sự trong
mọi trường hợp

Mask group
Mask group

Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care
hỗ trợ 10.000++ doanh nghiệp hoàn thành công việc
kê khai bảo hiểm đúng
quy trình của cơ quan quản lý Bảo hiểm xã hội

Ho van nam

Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care giúp tôi dễ dàng quản lý và tính đúng bảo hiểm cho hơn 200 nhân viên của mình

Ông Hồ Văn Nam / Gián Đốc - Công Ty Giải Pháp Khoa Học Công Nghệ Việt Nam
Anh Da

xCyber Care đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ BHXH, tính năng tự đồng bộ dữ liệu từ BHXH Việt Nam giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian khi kê khai hồ sơ nhân sự

Bà Nguyễn Thanh Đá / Giám đốc - Công Ty Tnhh Tư Vấn Thương Mại Tiến Nguyễn
Dinh Thi To Nga DL An Viet Land

xCyber Care là giải pháp phù hợp với công ty có ít nhân sự như chúng tôi. Kể cả người không rõ nghiệp vụ cũng có thể hoàn thành công việc liên quan đến BHXH

Bà Đinh Thị Tố Nga / Giám Đốc - Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư An Việt Land

Tối ưu công việc kê khai, quản lý bảo hiểm với phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care ngay hôm nay

Đăng ký ngay