Cơ quan quản lý thuế có phải trả lãi khi chậm ban hành quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hay không?

Hoàn thuế cho người nộp thuế

Việc nộp thuế đầy đủ và đúng hạn là nghĩa vụ của mỗi công dân, tổ chức. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, doanh nghiệp có thể nộp thuế thừa và được hoàn trả số tiền dư thừa này. Quy trình hoàn thuế thường mất một khoảng thời gian nhất định. Vậy, nếu cơ quan quản lý thuế chậm trễ trong việc ban hành quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế, doanh nghiệp có được hưởng lãi suất cho số tiền thuế nộp thừa hay không?

Hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động thì việc kiểm tra hồ sơ được thực hiện trước hay sau khi hoàn thuế?

 Quy định rõ tại Điều 73 Luật Quản lý thuế 2019 chỉ rõ về phân loại hồ sơ hoàn thuế như sau:

Điều 73: Phân loại hồ sơ hoàn thuế

 1. Hồ sơ hoàn thuế được phân loại thành hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế và hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước.
 2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế bao gồm:
 3. a) Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu của từng trường hợp hoàn thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi cơ quan quản lý thuế lần đầu nhưng không thuộc diện được hoàn thuế theo quy định thì lần đề nghị hoàn thuế kế tiếp vẫn xác định là đề nghị hoàn thuế lần đầu;
 4. b) Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong thời hạn 02 năm kể từ thời điểm bị xử lý về hành vi trốn thuế;
 5. c) Hồ sơ của tổ chức giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp nhà nước;
 6. d) Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro về thuế cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế;

đ) Hồ sơ hoàn thuế thuộc trường hợp hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn theo thông báo bằng văn bản của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế hoặc có giải trình, bổ sung hồ sơ hoàn thuế nhưng không chứng minh được số tiền thuế đã khai là đúng;

Như vậy, trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động, hồ sơ hoàn thuế sẽ được kiểm tra trước khi tiến hành hoàn thuế.

Hoàn thuế cho người nộp thuế

Quy định hoàn thuế cho người nộp thuế 

Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động được thực hiện tại cơ quan quản lý thuế đúng không?

Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Điều 74 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Điều 74: Địa điểm kiểm tra hồ sơ hoàn thuế

 1. Hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế.
 2. Hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế được thực hiện kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế hoặc trụ sở của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Như đã phân tích ở trên, khi người nộp thuế chấm dứt hoạt động, việc kiểm tra hồ sơ hoàn thuế sẽ được thực hiện tại trụ sở của người nộp thuế hoặc tại trụ sở của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Cơ quan quản lý thuế có phải trả lãi khi chậm ban hành quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hay không?

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế được quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế 2019 như sau:

Điều 75: Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế

 1. Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, chậm nhất là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ của người nộp thuế sang kiểm tra trước hoàn thuế nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 73 của Luật này hoặc thông báo không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.

Trường hợp thông tin khai trên hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý của cơ quan quản lý thuế thì cơ quan quản lý thuế thông báo bằng văn bản để người nộp thuế giải trình, bổ sung thông tin. Thời gian giải trình, bổ sung thông tin không tính trong thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

 1. Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế, chậm nhất là 40 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế có thông báo bằng văn bản về việc chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải quyết định hoàn thuế cho người nộp thuế hoặc không hoàn thuế cho người nộp thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện hoàn thuế.
 2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nếu việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế do lỗi của cơ quan quản lý thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả tiền lãi với mức 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn trả và số ngày chậm hoàn trả. Nguồn tiền trả lãi được chi từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Quy định này nêu rõ rằng nếu quá thời hạn giải quyết mà việc chậm ban hành quyết định hoàn thuế là do lỗi của cơ quan quản lý thuế, thì ngoài số tiền thuế phải hoàn trả, cơ quan quản lý thuế còn phải trả thêm lãi suất 0,03% mỗi ngày trên số tiền phải hoàn và số ngày chậm hoàn trả.

Theo quy định, nguồn tiền trả lãi này được lấy từ ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Với những thông tin trên, hy vọng bạn sẽ nắm rõ được quyền lợi của mình và có thể thực hiện các thủ tục cần thiết để được hưởng lãi suất trong trường hợp cơ quan quản lý thuế chậm ban hành quyết định hoàn thuế.

Xem thêm: Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh đồ ăn vặt online trên sàn thương mại điện tử theo nhóm cá nhân không?

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#nguoinopthue #hoanthue  #xcyber #cyberlotus

Trả lời