Có phải đóng thuế thu nhập cá nhân khi kinh doanh đồ ăn vặt online trên sàn thương mại điện tử theo nhóm cá nhân không? Cách kê khai thuế như thế nào?

Kinh doanh đồ ăn vặt Online

Nếu bạn đang kinh doanh đồ ăn vặt Online trên sàn thương mại điện tử, bạn nên tìm hiểu về nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho hoạt động kinh doanh này. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về việc nhóm cá nhân kinh doanh đồ ăn vặt Online có phải đóng thuế TNCN, cũng như hướng dẫn cách kê khai thuế một cách chính xác và đầy đủ.

Nhóm cá nhân kinh doanh đồ ăn vặt Online trên sàn thương mại điện tử có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 40/2021/TT-BTC về đối tượng áp dụng như sau:

1. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật, bao gồm cả một số trường hợp sau:

a) Hành nghề độc lập trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật;

b) Hoạt động đại lý bán đúng giá đối với đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp của cá nhân trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp;

c) Hợp tác kinh doanh với tổ chức;

d) Sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng điều kiện được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TNCN;

đ) Hoạt động thương mại điện tử, bao gồm cả trường hợp cá nhân có thu nhập từ sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số theo quy định của pháp luật về thương mại điện tử.

Theo đó, việc kinh doanh đồ ăn vặt online trên các sàn thương mại điện tử thuộc đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC, nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh được quy định như sau:

 1. Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành về thuế GTGT, thuế TNCN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 2. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế GTGT và không phải nộp thuế TNCN theo quy định pháp luật về thuế GTGT và thuế TNCN. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.
 3. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế GTGT, không phải nộp thuế TNCN được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Như vậy, theo quy định trên, nếu kinh doanh đồ ăn vặt online trên sàn thương mại điện tử theo nhóm cá nhân (nhiều cá nhân cùng kinh doanh) và có doanh thu trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế GTGT.

Ngược lại, nếu doanh thu trong năm dương lịch vượt quá 100 triệu đồng thì phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT theo quy định.

Lưu ý rằng: Mặc dù chưa đạt ngưỡng phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng khi kinh doanh đồ ăn vặt online trên sàn thương mại điện tử, cá nhân và hộ gia đình vẫn phải khai thuế chính xác, trung thực và đầy đủ, cũng như nộp hồ sơ thuế đúng hạn. Họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định tại Điều 2 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì sẽ được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế để thực hiện nghĩa vụ thuế.

kinh doanh đồ ăn vặt online

Kinh doanh đồ ăn vặt Online đang ngày càng phổ biến

Làm thế nào để kê khai thuế thu nhập cá nhân cho nhóm cá nhân kinh doanh đồ ăn vặt?

Theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, các loại thuế có thể được kê khai theo tháng, theo quý, theo năm, theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế.

Do đó, thuế thu nhập cá nhân có thể được kê khai theo các hình thức sau:

 1. Kê khai thuế TNCN theo tháng.
 2. Kê khai thuế TNCN theo quý nếu đáp ứng đủ các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc thuộc các trường hợp sau:
 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý, lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.
 1. Kê khai thuế TNCN theo năm đối với:
 • Cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp mà trong năm chưa đến mức phải nộp thuế nhưng đến cuối năm xác định thuộc diện phải nộp thuế.
 1. Kê khai thuế TNCN theo từng lần phát sinh đối với:
 • Cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với các khoản thu nhập như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn, đầu tư vốn, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài, nhận thừa kế, quà tặng.

Như vậy, bạn có thể kê khai thuế TNCN theo quý nếu đáp ứng đủ các tiêu chí theo Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hoặc thuộc các trường hợp sau:

 • Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý, lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế TNCN theo quý.

Hiện nay, bạn có thể thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân online theo quy trình sau:

Kê khai thuế thu nhập cá nhân qua website của Tổng cục Thuế Việt Nam

 1. Truy cập vào trang web: https://canhan.gdt.gov.vn/
 2. Đăng nhập tài khoản:
 • Nếu chưa có tài khoản, bạn cần tiến hành đăng ký tài khoản.
 1. Chọn mục quyết toán thuế và kê khai trực tuyến:
 • Tại trang chủ hệ thống tờ khai, nhập thông tin theo yêu cầu.
 • Sau khi kê khai xong, chọn “Tiếp tục”.
 • Khi thông tin hiển thị trên màn hình, bấm chọn “Hoàn thành kê khai”.
 1. Kết xuất và nộp tờ khai:
 • Chọn “Kết xuất XML” để tải file về máy tính.
 • Sau khi tải file, chọn “Nộp tờ khai”.
 • Đợi nộp thành công là bạn đã hoàn thành quy trình kê khai thuế.

Kinh doanh đồ ăn vặt online

Kinh doanh đồ ăn vặt Online cũng phải áp dụng những quy định của Pháp luật về xuất hóa đơn và kê khai thuế

Nhóm cá nhân kinh doanh đồ ăn vặt Online có thể ủy quyền đi khai thuế thay hay không?

Căn cứ theo quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 100/2021/TT-BTC về phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân như sau:

Phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân

 1. Tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trong các trường hợp sau đây:

đ) Tổ chức bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự;

e) Cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân là người nộp thuế trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo đó, các tổ chức, bao gồm cả chủ sở hữu Sàn giao dịch thương mại điện tử, sẽ thực hiện việc khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân dựa trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Cá nhân cũng có thể khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân khác là người nộp thuế, cũng dựa trên cơ sở ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự.

Kinh doanh đồ ăn vặt Online trên sàn thương mại điện tử theo nhóm cá nhân có thể phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tùy thuộc vào mức doanh thu của nhóm trong năm. Nhóm cần nắm rõ các quy định về thuế TNCN để thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chính xác và đầy đủ.

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #nentangsotincay #xCyber 

 

Trả lời