Hoạt động thu hộ, chi hộ không thuộc hoạt động kinh doanh thì công ty có phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng không?

Hoạt động thu hộ

Các hộ kinh doanh vẫn có phát sinh những hoạt động thu hộ, chi hộ và thường có thắc mắc, các hoạt động này có phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng hay không. Bài viết này, xCyber sẽ cùng bạn giải đáp thắc mắc này. 

Hoạt động thu hộ, chi hộ không thuộc hoạt động kinh doanh thì công ty có bắt buộc phải lập hóa đơn giá trị gia tăng không?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ sau đây:

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ

  1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn điện tử, khi công ty bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ, họ phải xuất hóa đơn và gửi cho khách hàng trong các tình huống đã nêu.

Quy định này không đề cập đến hoạt động thu hộ, chi hộ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, có thể tham khảo Công văn 79071/CT-TTHT năm 2016, trong đó hướng dẫn cụ thể như sau:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty ký hợp đồng khoan thăm dò mỏ than với các đơn vị thuộc Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam (Chủ đầu tư), trong hợp đồng có quy định giá trị đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng (không thu hồi đất) để phục vụ công tác thi công khoan thăm dò mỏ than, khoản chi phí này là trách nhiệm của chủ đầu tư, Công ty có trách nhiệm chi trả hộ, trong hồ sơ chi trả đền bù hoa màu cho người dân có xác nhận của bốn (04) bên (chủ đầu tư; đơn vị thi công; UBND xã, phường; người nhận đền bù) thì khoản tiền này thuộc đối tượng không phải kê khai tính nộp thuế. Công ty không lập hóa đơn GTGT mà sử dụng chứng từ thu chi theo quy định.

Theo hướng dẫn này, nếu hoạt động thu hộ, chi hộ không phải là hoạt động kinh doanh thì công ty không cần phải lập hóa đơn giá trị gia tăng mà chỉ cần sử dụng các chứng từ thu chi theo quy định.

Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác, hộ kinh doanh nên liên hệ với cơ quan thuế có thẩm quyền để được tư vấn cụ thể.

Hoạt động thu hộ, chi hộ không thuộc hoạt động kinh doanh thì công ty có phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng không?

Theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định như sau:

Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

  1. d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

Do đó, đối với các khoản của hoạt động thu hộ không liên quan đến hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của công ty, không cần kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Các trường hợp nào được hoàn thuế giá trị gia tăng?

Căn cứ theo Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 quy định như sau:

Các trường hợp hoàn thuế

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

  1. a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động;
  2. b) Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư.
  3. Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng, quý, trừ trường hợp hàng hóa nhập khẩu để xuất khẩu, hàng hóa xuất khẩu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan theo quy định của Luật hải quan. Thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau đối với người nộp thuế sản xuất hàng hóa xuất khẩu không vi phạm pháp luật về thuế, hải quan trong thời gian hai năm liên tục; người nộp thuế không thuộc đối tượng rủi ro cao theo quy định của Luật quản lý thuế.
  4. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  5. Cơ sở kinh doanh có quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Do đó, những trường hợp này sẽ được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hy vọng, bài viết này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc về hoạt động thu hộ, chi hộ không thuộc hoạt động kinh doanh của công ty.

Xem thêm về: Hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #nentangsotincay #xCyber #xCyberBooks #Phanmemketoan

 

Trả lời