Cập nhật cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Bài viết này, xCyber sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách tính hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024. Đây chính là những thông tin bổ ích giúp bạn đảm bảo đúng nghĩa vụ nộp thuế của mình. Cùng đón xem nhé!

Hướng dẫn tính hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2024? Tính hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Theo mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTCLuật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì tiền thuế thu nhập cá nhân được hoàn được hướng dẫn  tính theo cách thức sau:

Số tiền được hoàn thuế thu nhập cá nhân = Số tiền thuế TNCN đã nộp – Số tiền thuế TNCN phải nộp

Trong đó:

Số tiền thuế TNCN đã nộp sẽ được xác định dựa trên mức tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Số tiền thuế TNCN phải nộp = [(Tổng thu nhập chịu thuế – Tổng các khoản giảm trừ) : 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng.

Đây là số tiền thuế mà cá nhân phải nộp theo quyết toán thuế. Số tiền thuế này được tính dựa trên các quy định pháp luật về thu nhập chịu thuế, các khoản giảm trừ và thuế suất.

Do đó, để tính được số tiền được hoàn thuế thu nhập cá nhân, cần phải biết chính xác số thuế đã tạm nộp và số tiền thuế thực tế phải nộp.

Quy định về thời gian hoàn thuế thu nhập cá nhân 2024 

Theo Điều 75 của Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2024 được quy định như sau:

 • Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước: Trong vòng 06 ngày làm việc kể từ khi cơ quan quản lý thuế ra thông báo chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết, cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định hoàn thuế hoặc thông báo chuyển hồ sơ sang kiểm tra trước khi hoàn thuế, hoặc thông báo không hoàn thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Nếu thông tin khai trong hồ sơ hoàn thuế khác với thông tin quản lý, cơ quan quản lý thuế sẽ thông báo bằng văn bản để người nộp thuế bổ sung, giải trình. Thời gian này không tính vào thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

 • Đối với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế: Trong vòng 40 ngày kể từ khi cơ quan quản lý thuế ra thông báo bằng văn bản chấp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết, cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định hoàn thuế hoặc từ chối hoàn thuế nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

Nếu cơ quan quản lý thuế chậm ban hành quyết định hoàn thuế thu nhập cá nhân của bạn do lỗi của họ, ngoài số tiền thuế phải hoàn, cơ quan quản lý thuế còn phải trả lãi suất 0,03%/ngày tính trên số tiền phải hoàn và số ngày chậm hoàn.

Tiền lãi này được chi từ ngân sách trung ương theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước.

Theo khoản 2 Điều 73 của Luật Quản lý thuế 2019, hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước hoàn thuế bao gồm:

 • Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế lần đầu theo quy định pháp luật về thuế. Nếu người nộp thuế có hồ sơ hoàn thuế gửi lần đầu nhưng không đủ điều kiện thì lần tiếp theo vẫn được coi là đề nghị hoàn thuế lần đầu;
 • Hồ sơ của người nộp thuế đề nghị hoàn thuế trong vòng 02 năm kể từ thời điểm bị xử lý vì hành vi trốn thuế;
 • Hồ sơ của tổ chức giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, bán, giao, chuyển giao doanh nghiệp nhà nước;
 • Hồ sơ hoàn thuế thuộc loại rủi ro cao theo phân loại quản lý rủi ro trong quản lý thuế;
 • Hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước nhưng hết thời hạn thông báo bằng văn bản mà người nộp thuế không giải trình hoặc không chứng minh được số tiền thuế đã khai;
 • Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác theo quy định pháp luật;
 • Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra trước hoàn thuế theo quy định của Chính phủ.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định như sau:

Điều 8: Quản lý thuế và hoàn thuế

 1. Việc đăng ký thuế, kê khai, khấu trừ thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, xử lý vi phạm pháp luật về thuế và các biện pháp quản lý thuế được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
 2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
 3. a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
 4. b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
 5. c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dựa trên các quy định đã nêu, các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

 • Số tiền thuế đã nộp vượt quá số thuế phải nộp;
 • Cá nhân đã nộp thuế nhưng thu nhập tính thuế chưa đạt mức phải nộp thuế;
 • Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hy vọng rằng, những thông tin trên đã giải đáp thắc mắc của bạn về hoàn thuế thu nhập cá nhân. 

Xem thêm về: Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý trong trường hợp không phát sinh thu nhập theo hướng dẫn cơ quan thuế?

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #nentangsotincay #xCyber #Hoanthuethunhapcanhan

 

Trả lời