Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý trong trường hợp không phát sinh thu nhập theo hướng dẫn cơ quan thuế?

Quy định về khai thuế thu nhập cá nhân theo quý khi không có thu nhập được phát sinh theo quy định của cơ quan thuế

Bài viết dưới đây, xCyber sẽ cùng bạn tìm hiểu Hướng dẫn cách khai thuế thu nhập cá nhân theo quý trong trường hợp không phát sinh thu nhập theo hướng dẫn cơ quan thuế. Bạn sẽ tìm thấy các bước cần thiết để hoàn thành quy trình khai thuế một cách đúng đắn và hiệu quả.

Hướng dẫn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý trong trường hợp không phát sinh thu nhập theo hướng dẫn cơ quan thuế?

Căn cứ khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

2. Bổ sung điểm e khoản 3 Điều 7 như sau:

(e) Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập.

Dựa trên quy định được trích dẫn, Công văn 9771/CTBDU-TTHT của Cục Thuế tỉnh Bình Dương đã hướng dẫn về việc giải quyết thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp không có thu nhập phát sinh trong quý như sau:

Nếu doanh nghiệp trả thu nhập được phân loại là phải khai thuế TNCN theo từng quý, nhưng trong quý đó không có việc khấu trừ thuế TNCN của cá nhân nhận thu nhập, thì không cần phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho quý đó theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Nghị định 91/2022/NĐ-CP.

Do đó, trong trường hợp này, không cần phải nộp hồ sơ khai thuế TNCN cho quý đó nếu không có việc khấu trừ thuế TNCN của cá nhân nhận thu nhập.

Trường hợp quyết toán thuế TNCN theo tháng, quý theo quy định hiện hành?

Tại Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, trong đó nêu rõ về thuế thu nhập cá nhân như sau:

Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế

1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

2. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo quý, bao gồm:

c) Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

….

Đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân

1. Tiêu chí khai thuế theo quý

a) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:

a.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.

a.2) Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý…

b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.”

Do đó, dựa trên quy định được trích dẫn, người nộp thuế phải tuân thủ việc khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, trừ những trường hợp sau đây có thể lựa chọn khai theo quý:

  • Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.
  • Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thuộc diện được khấu trừ thuế theo quy định của pháp luật thuế thu nhập cá nhân, nhưng thu nhập đó lại thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
  • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.
  • Người nộp thuế có tổng doanh thu từ việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trong năm trước đó không vượt quá 50 tỷ đồng. Doanh thu này được tính là tổng doanh thu trên các tờ khai thuế của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch.
  • Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh có thể lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay?

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 thì mức giảm trừ gia cảnh hiện nay:

– Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm);

– Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Chúc bạn kê khai thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng và thuận lợi!

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #xCyber #ThueTNCN

 

Trả lời