Người lao động có được tự đóng bù bảo hiểm xã hội các tháng còn thiếu khi Doanh nghiệp không hoàn thành đủ không?

Tự đóng bù bảo hiểm xã hội các tháng còn thiếu được không?

Bảo hiểm xã hội (BHXH) đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn nhiều trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ đóng BHXH đầy đủ cho người lao động. Vậy  người lao động có được tự đóng bù bảo hiểm xã hội các tháng còn thiếu hay không? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Người lao động có được tự đóng bù bảo hiểm xã hội các tháng còn thiếu khi doanh nghiệp không hoàn thành đủ không?

Doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội đủ, người lao động tự đóng những tháng chưa đóng có được không, căn cứ Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Trách nhiệm của người sử dụng lao động

  1. Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
  2. Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày:

a) Người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động;

b) Người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế;

c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã;

d) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm.

2. Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên thanh toán trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sau đây:

a) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động;

b) Cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của người lao động

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia như sau:

Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng

Căn cứ khoản 1 Điều 118 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

Khiếu nại về bảo hiểm xã hội

  1. Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, có thể kết luận rằng: BHXH bắt buộc là trách nhiệm của cả người sử dụng lao động và người lao động. Doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng đầy đủ và đúng hạn BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật. Việc người lao động tự đóng bù bảo hiểm xã hội các tháng còn thiếu không có căn cứ pháp lý và không được cơ quan BHXH chấp nhận.

Tuy nhiên, người lao động có thể thực hiện các biện pháp sau để bảo vệ quyền lợi của mình:

  • Trao đổi trực tiếp với lãnh đạo công ty: Giải thích về việc công ty không đóng đủ BHXH cho mình và yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ.
  • Khiếu nại đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Nếu công ty không giải quyết thỏa đáng, người lao động có thể khiếu nại đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội nơi công ty đặt trụ sở để được hỗ trợ giải quyết.
  • Tự tham gia BHXH tự nguyện: Người lao động có thể tự tham gia BHXH tự nguyện để bảo đảm quyền lợi của mình trong trường hợp doanh nghiệp không đóng đủ BHXH bắt buộc.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Người sử dụng lao động có trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động được quy định tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

(1) Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

(2) Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

(3) Giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 45 và Điều 55 của Luật này đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động tại Hội đồng giám định y khoa.

(4) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người lao động.

(5) Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

(6) Cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, cơ quan bảo hiểm xã hội.

(7) Định kỳ 06 tháng, niêm yết công khai thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động; cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội của người lao động khi người lao động hoặc tổ chức công đoàn yêu cầu.

(8) Hằng năm, niêm yết công khai thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp theo quy định tại khoản 7 Điều 23 của Luật này.

Người lao động có trách nhiệm gì khi tham gia bảo hiểm xã hội?

Người lao động có trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội được quy định tại Điều 19 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

– Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.

– Thực hiện quy định về việc lập hồ sơ bảo hiểm xã hội.

– Bảo quản sổ bảo hiểm xã hội.

Bảo vệ quyền lợi BHXH là quyền lợi chính đáng của người lao động. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH cho người lao động. Người lao động cần nâng cao nhận thức và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

Bài viết trên đã cung cấp những quy định và câu trả lời cho câu hỏi: Doanh nghiệp không hoàn thành đủ, người lao động tự đóng bù bảo hiểm xã hội các tháng còn thiếu không? Bên cạnh đó cũng chỉ ra những trách nhiệm về việc đóng BHXH của Người sử dụng lao động và người lao động. Hy vọng, bài viết này xCyber sẽ giúp bạn trong quá trình làm việc của mình. 

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#xCyber #CyberLotus #BHXH #xCyber_Care

Trả lời