Tính thuế TNCN với người lao động không ký hợp đồng như thế nào?

Tính thuế TNCN với người lao động không ký hợp đồng như thế nào?

Các trường hợp người lao động không ký hợp đồng tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) như thế nào? Cùng xCyber tìm hiểu chi tiết cách tính thuế TNCN với người lao động không ký hợp đồng trong bài viết dưới đây.

1.Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền phải trích nộp từ một phần tiền lương và nguồn thu khác của người tạo ra thu nhập đóng cho cơ quan Thuế để nộp vào ngân sách nhà nước sau khi đã được giảm trừ. Thuế TNCN hiện nay không áp dụng đối với các cá nhân có thu nhập thấp dưới mức quy định định phải đóng thuế.

Người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân có người phụ thuộc cũng sẽ được giảm trừ thuế theo quy định.

Như vậy có thể thấy người có thu nhập càng cao thì mức thuế TNCN phải nộp sẽ càng lớn.

2. Thuế TNCN đối với người lao động không ký hợp đồng được tính như thế nào?

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế như sau:

“Với các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao cho các cá nhân cư trú không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của người lao động sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm Thông tư) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, doanh nghiệp trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của các cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế.

Người lao động phải cam kết chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện gian lận sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý thuế. Người lao động làm cam kết phải đăng ký thuế và có MST tại thời điểm cam kết.”

Như vậy, với những cá nhân không ký hợp đồng lao động nếu có tổng thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải đóng thuế TNCN với mức thuế suất 10%.

Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết gửi đơn vị/cá nhân chi trả thu nhập để làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Ngoài ra, trước khi thực hiện cam kết thuế TNCN (Mẫu 08/CK-TNCN), người lao động phải đăng ký thuế và có MST tại thời điểm thực hiện cam kết.

Tính thuế TNCN với người lao động không ký hợp đồng như thế nào
Không ký HĐLĐ có phải đóng thuế TNCN không?

3. Không ký hợp đồng lao động, tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Như đã đề cập tại mục (2) những cá nhân dù không ký hợp đồng lao động nhưng có thu nhập từ 02 triệu đồng/ lần trở lên thì các cá nhân, tổ chức trả thu nhập phải trích 10% tiền lương của người lao động để đóng thuế TNCN theo công thức như sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 10%

Như vậy, dù người lao động không ký hợp đồng lao động vẫn phải thực hiện đóng thuế TNCN theo quy định pháp luật. Thuế TNCN có vai trò không chỉ quan trọng với Ngân sách Nhà nước mà còn góp phần thúc đẩy công bằng xã hội. Do vậy, các cá nhân phải thực hiện việc nộp thuế theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn tính thuế TNCN đối với người lao động không ký hợp đồng. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đọc đã nắm rõ quy định pháp luật về trường hợp người lao động không ký hợp đồng thì tính thuế TNCN như thế nào nhé.

Trả lời