Thế nào là giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội? Cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội có quyền lợi gì?

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử (GTĐT) trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH) là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số, mang đến cho người tham gia nhiều lợi ích thiết thực. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cơ bản về Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội, bao gồm khái niệm, quyền lợi của cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội và quy trình thực hiện giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 của Nghị định 166/2016/NĐ-CP, giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội được định nghĩa như sau:

Giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội bao gồm các giao dịch thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này và được thực hiện thông qua phương tiện điện tử.

Cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội có quyền gì?

Theo Điều 12 của Nghị định 166/2016/NĐ-CP, các quyền của cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội được quy định như sau:

 • Được phép thực hiện các giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật giao dịch điện tử, Nghị định này và các quy định pháp luật liên quan.
 • Có quyền lựa chọn một trong hai hình thức quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này; cũng như lựa chọn Tổ chức I-VAN để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN.
 • Nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và giải quyết kịp thời từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Tổ chức I-VAN khi gặp sự cố trong quá trình thực hiện giao dịch điện tử.
 • Được Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổ chức I-VAN bảo đảm bí mật và tính toàn vẹn của dữ liệu giao dịch điện tử theo quy định pháp luật.
 • Được cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và bảo hiểm thất nghiệp thông qua phương tiện điện tử.

 

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội

Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội là xu hướng mới

Cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội có nghĩa vụ như thế nào?

Theo Điều 13 của Nghị định 166/2016/NĐ-CP, cá nhân tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội có các nghĩa vụ sau:

 • Tạo lập, gửi và nhận các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.
 • Không sử dụng hồ sơ giấy cho các thủ tục đã đăng ký dưới hình thức giao dịch điện tử trong thời gian thực hiện giao dịch điện tử, trừ trường hợp được quy định tại khoản 7 Điều này.
 • Quản lý và bảo đảm tính chính xác của chữ ký số trên các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử; bảo quản tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội để đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trên hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Lưu trữ và đảm bảo tính toàn vẹn của các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ, giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quy định liên quan, trừ khi cá nhân là người tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.
 • Lưu trữ chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về lưu trữ đối với những chứng từ đã kê khai với cơ quan bảo hiểm xã hội nhưng chưa chuyển đổi thành chứng từ điện tử; xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu từ cơ quan có thẩm quyền.
 • Thực hiện các quy định về an toàn và an ninh của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử của Tổ chức I-VAN và hệ thống công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
 • Nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội bằng giấy hoặc chuyển đổi hồ sơ bảo hiểm xã hội điện tử thành hồ sơ giấy để nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ về thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong trường hợp hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử, hạ tầng kỹ thuật chưa khắc phục được sự cố; chậm nhất 07 ngày làm việc đối với các giao dịch khác.
 • Thực hiện các điều khoản đã ký trong hợp đồng với Tổ chức I-VAN.
 • Tuân thủ các quy định thanh tra, kiểm tra và đối chiếu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm về việc kê khai các chứng từ bảo hiểm xã hội điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động và các quy định liên quan.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Với những lợi ích thiết thực như vậy, giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội đang được khuyến khích truyền bá rộng rãi đến các cá nhân tham gia BHXH. Để thực hiện giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội, cá nhân cần đăng ký tài khoản, cấp chứng thư số và tích hợp chữ ký số với tài khoản trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sử dụng phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care của xCyber để tối ưu quản lý bảo hiểm xã hội nhé! Chi tiết truy cập TẠI ĐÂY

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #nentangsotincay #xCyberCare #baohiemxahoidientu

Trả lời