Các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý áp dụng loại hóa đơn nào? Cách để xác định thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý như thế nào?

Kinh doanh vàng bạc đá quý

Kinh doanh vàng bạc đá quý, từ lâu đã trở thành một ngành kinh doanh sôi động, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng phát triển to lớn, ngành này cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp, đặc biệt là về mặt thuế. Bài viết này sẽ tập trung làm rõ hai vấn đề quan trọng:

Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng của đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý như thế nào?

Phương pháp nộp thuế giá trị gia tăng cho các đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý được quy định tại khoản 4 Điều 12 của Thông tư 219/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC) như sau:

Phương pháp khấu trừ thuế

4. Các trường hợp khác:

a) Trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này.

b) Đối với doanh nghiệp đang nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có thành lập chi nhánh (bao gồm cả chi nhánh được thành lập từ dự án đầu tư của doanh nghiệp), nếu chi nhánh thuộc trường hợp khai thuế GTGT riêng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế thì xác định phương pháp tính thuế của Chi nhánh theo phương pháp tính thuế của doanh nghiệp đang hoạt động. Trường hợp chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu hoặc chi nhánh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố cùng nơi doanh nghiệp có trụ sở chính nhưng không thực hiện kê khai riêng thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp.

Vì vậy, các đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý phải hạch toán riêng hoạt động này và nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.

Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý được tính như thế nào?

Việc áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý được quy định tại khoản 1 Điều 13 của Thông tư 219/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 4 Điều 3 của Thông tư 119/2014/TT-BTC) như sau:

Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng

  1. Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với hoạt động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.

Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra trừ (-) giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào tương ứng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế giá trị gia tăng và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.

Giá thanh toán của vàng, bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng, bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã có thuế GTGT dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng, bạc, đá quý thì được tính bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng, bạc, đá quý. Trường hợp không có phát sinh giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị gia tăng dương (+) không đủ bù trừ giá trị gia tăng âm (-) thì được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được kết chuyển tiếp sang năm sau.

 

Theo quy định trên, số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý được tính bằng giá trị gia tăng nhân với thuế suất thuế GTGT. Cụ thể:

 

Số thuế GTGT phải nộp = Giá trị gia tăng x Thuế suất

Trong đó:

  • Giá trị gia tăng của vàng bạc, đá quý được xác định bằng giá thanh toán của vàng bạc, đá quý bán ra trừ đi (-) giá thanh toán của vàng bạc, đá quý mua vào tương ứng.
  • Giá thanh toán của vàng bạc, đá quý bán ra là giá thực tế bán ghi trên hóa đơn, bao gồm cả tiền công chế tác (nếu có), thuế GTGT và các khoản phụ thu, phí thu thêm mà bên bán được hưởng.
  • Giá thanh toán của vàng bạc, đá quý mua vào được xác định bằng giá trị vàng bạc, đá quý mua vào hoặc nhập khẩu, đã bao gồm thuế GTGT, dùng cho mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý bán ra tương ứng.

Lưu ý:

  • Trong trường hợp kỳ tính thuế phát sinh giá trị gia tăng âm (-) của vàng bạc, đá quý thì giá trị âm này được bù trừ vào giá trị gia tăng dương (+) của vàng bạc, đá quý.
  • Nếu không có giá trị gia tăng dương (+) hoặc giá trị dương (+) không đủ để bù trừ giá trị âm (-), thì giá trị âm (-) được kết chuyển để trừ vào giá trị gia tăng của kỳ sau trong năm. Kết thúc năm dương lịch, giá trị gia tăng âm (-) không được chuyển tiếp sang năm sau.

Đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý áp dụng loại hóa đơn nào?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về loại hóa đơn như sau:

Loại hóa đơn

Hóa đơn quy định tại Nghị định này gồm các loại sau:

1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động:

a) Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

b) Hoạt động vận tải quốc tế;

c) Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

d) Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn dành cho các tổ chức, cá nhân như sau:

a) Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng cho các hoạt động:

– Bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

– Xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài.

b) Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Như đã phân tích ở trên, đơn vị kinh doanh vàng bạc đá quý nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng. Vì vậy, đơn vị này sẽ sử dụng hóa đơn bán hàng.

Việc quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của ngành. Việc thực hiện đúng nghĩa vụ thuế là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về các quy định liên quan đến hóa đơn và thuế trong hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý.

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #nentangsotincay #xCyber #kinhdoanhvangbac

 

Trả lời