Category Archives: Tính năng mới

Hướng dẫn thao tác điều chỉnh tăng trên phần mềm hóa đơn xCyber Bill 2023

_Hướng dẫn thao tác điều chỉnh tăng trên phần mềm hóa đơn xCyber Bill 2023_

Theo Thông tư 39/2012/TT-BTC khi hóa đơn đã lập phát hiện có sai sót về số lượng hàng hóa, giá bán,..thì người bán yêu cầu phải thực hiện điều chỉnh tăng trong hóa đơn. Ở bài viết này xCyber Bill sẽ hướng dẫn chi tiết cho kế toán cách điều chỉnh tăng hóa đơn điện

Cách thao tác thay đổi thông tin doanh nghiệp trên xCyber Bill 2023

Cách thao tác thay đổi thông tin doanh nghiệp trên xCyber Bill 2023

Đôi khi trong quá trình vận hành doanh nghiệp, các chủ doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin doanh nghiệp của mình. Vậy đối với những khách hàng đang sử dụng xCyber Bill có thể thay đổi thông tin doanh nghiệp như thế nào? Bài viết này sẽ cho bạn hướng dẫn chi