Hướng dẫn thao tác điều chỉnh tăng trên phần mềm hóa đơn xCyber Bill 2023

_Hướng dẫn thao tác điều chỉnh tăng trên phần mềm hóa đơn xCyber Bill 2023_

Theo Thông tư 39/2012/TT-BTC khi hóa đơn đã lập phát hiện có sai sót về số lượng hàng hóa, giá bán,..thì người bán yêu cầu phải thực hiện điều chỉnh tăng trong hóa đơn. Ở bài viết này xCyber Bill sẽ hướng dẫn chi tiết cho kế toán cách điều chỉnh tăng hóa đơn điện tử.

Tăng hóa đơn điện tử là gì?

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Điều 20 quy định về việc xử lý đối với hóa đơn đã lập như sau:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…., tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số….,ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Vậy, nếu có sự chênh lệch dương trong số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thì doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh tăng hóa đơn điện tử.

Hướng dẫn thao tác điều chỉnh tăng trên phần mềm hóa đơn xCyber Bill

Sau đây phần mềm xin phép hướng dẫn quý khách thao tác điều chỉnh TĂNG trên phần mềm hóa đơn xCyber Bill

Bước 1: Chọn mục HÓA ĐƠN [1]

Bước 2: Chọn mục LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH [2]

GlQ5z SoJa3qoFraY9rN a8nraHZx Ums4qel0j19iDRcieg ad5C9ow3d28ZeQ

Bước 3:  Chọn mục LẬP HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH [3]

dieu chinh tang

Bước 4: Phần HÓA ĐƠN MẪU [4] anh/chị chọn dải hóa đơn hiện tại cần xuất

Phần MẪU HÓA ĐƠN GỐC [5] anh/chị chọn dải hóa đơn có hóa đơn sai sót cần điều chỉnh

Phần HÓA ĐƠN GỐC [6] anh/chị chọn số hóa đơn cần điều chỉnh

Cuối cùng anh/chị ấn TẠO HÓA ĐƠN [7] để tạo hóa đơn điều chỉnh

iCeiyqW lZFNlhyCNsfbLE T2Q W69Jm2PDER3NGKx17xdK0 b3fWgJFMJD9bR2b8QHetj9IQE6G8AEqtnrsLbWEBtZsP1mGVNvBUB0a8PzWk1p VMebOv0mDgDlDJpy6Gq1YjgLEg gMbG4Kbjsbks

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ phần thông tin chung và chọn lại đúng phần phương thức thanh toan toán và tiền tệ [8]

kWF7LkKQF7UWmSjsoOfYel eKjL8eLCpmTiJCFT4GHMOmiumb7NsSr1RJtU6yTawQdqb5zA5 y9ZDLua01pNjJGpJzh2EJG7x7JBsoXJFIyUbxfhCjzYHyHLsswGx

Bước 6: Chọn mục dấu + [9] để thêm số dòng cần điều chỉnh

[10] Anh/chị nhập thông tin nội dung điều chỉnh vào phần Hàng hóa, và nhập thông tin điều chỉnhLƯU Ý: anh/chị sai sót muốn tăng thông tin gì thì nhập dữ liệu dương vào trường thông tin đó

Ví dụ: Điều chỉnh số lượng từ 120 PCS lên 121 PCS, anh/chị nhập 1 vào phần số lượng

Phần Đơn giá KHÔNG THAY ĐỔI đơn vị BỎ TRỐNG

Phần thành tiền thay đổi vì số lượng thay đổi, anh/chị chủ động tính phần số tiền tăng là bao nhiều sau đó anh/chị nhập trực tiếp vào ô thành tiền ,

1CQW5RzipWEDS91 dHM8aA1aG4Znjzsnb11ss0o1sMIJ G8FvJZ02 v

Bước 7: Sau khi nhập xong thông tin điều chỉnh anh/chị tạo biên bản điều chỉnh

Anh/chị nhập số biên bản điều chỉnh [11]: không có quy định cụ thể về số biên bản nên có thể nhập theo mong muốn: 01.02.03… ABCD….

Anh/chị chọn ngày lập biên bản điều chỉnh[12] chọn ngày hiện tại hoặc ngày lập hóa đơn đều được

Anh/chị ấn Tạo mới [13] để tạo biên bản điều chỉnh (Lưu ý: Nếu anh/chị đã có sẵn biên bản khác có thể ấn Chọn File [14] để chọn file biên bản của anh/chị)

7b J5fvi5teEW6UVuuiIIMTeKjzijiMMyd9ts8q Ulzf6GGRy P5 9VRyH9pEgLt5ORDQkW7CrJUfBdUpZ8p72nIzbwGzfRIH7 Am1fkm8WGhDAD 9gJjz9NUSGf2aUN3HaU3AjGEPmutSBpRfy6DEM

Bước 8: Đơn bị nhập dữ liệu vào biên bản điều chỉnh và ấn lưu biên bản để lưu lại biên bản đã tạo

lCBZT0b2QGQRhTWrItUvhxzEi

Bước 9: Ấn LƯU [15] để lưu lại hóa đơn điều chỉnh

WutLFwKe aP m1k4sDcgq6BT0X2 FwCWWOt0XHeYS8MK9uQV5VKWlU7s1 YOkoFskYePxuosT3OzeJwzzrfUDAayrlyqwqhkfclSew3Rc Ax EZY5Yhb2dBsQo92nW4koa sVmK7Ri4iQs3AOgLhmfg

Bước 10: Chọn hình con mắt [16] để xem lại hóa đơn điều chỉnh đã tạo

Ở đây anh/chị kiểm tra thật kỹ phần thông tin hóa đơn điều chỉnh đã nhập

Những trường thông tin nào cần tăng bắt buộc dữ liệu là dương

eUcCJFwsEHdm3YcKU37K854X3IBbAGF59 Z20zEd0dPtusmQ2yCPvp vKYoFvuV UbjLbHlDVG4KvFwyQ5qmDyPuILSPM0Jua5feXyhbv1NAgTrL

Bước 11: Sau khi kiểm tra hóa đơn đã đúng anh/chị chọn XEM BBTT [17] để xem lại biên bản thỏa thuận và tải xuống gửi cho KH

I3HfQ36tpdGkm

Bước 12: Sau hoàn tất các bước kiểm tra hóa đơn đã chắc chắn đúng, anh/chị ấn nút KÝ [18] để phát sinh hóa đơn điều chỉnh

DmiXvvntfzC58o86M VNLRhI9dNw3Aqm6nsjXNUcI4H PoqPjHVkxmS920UgUfjQLHwdtD38v18YcXCdA bqaksEXqtjBF f26a37WRjFp7IzZfMGGk3CVrLLX9OBIQzWrvHF8 9Y4S8W79tZ4MRA

Bước 13: Cuối cùng anh/chị sẽ gửi thông báo sai sót đến cơ quan thuế. Tại hóa đơn sai sót anh/chị ấn dấu […] [19], Sau đó chọn: THÊM VÀO THÔNG BÁO SAI SÓT [20]

TjoslUwAWJngdJVwYfQm4YPUlwNa CLhe9z9sJcljhnmg8HjinMykzc3NKQCjYAJppDLWTd5yVix5i4L28 z7fhMpUWqjPvzEF7M9E zihUFNqlfQGz30En5EMe gPG7Y0oFkcWJTEXk 83ywwV Tqg

Bước 14: Chọn : THÔNG BÁO SAI SÓT [21]

qpPfnfOD5pIpqOLQkFSIhu2F5Mu ZnZipPBfXoSe J8p kxa Tys7LIY4SZkzAl3HYnkpSGFsFWAM SdY4GCkjRPl0jxlZZnfey5rMjmFsILZo0pnZQXvMlfBg0YOKF 3TWcIHmPoLzvhuvkqNGfFo

Bước 15: Chọn TÍNH CHẤT THÔNG BÁO [22]đúng với tính chất của hóa đơn sai sót

Sau đó nhập LÝ DO [23] hóa đơn sai sót

Sau khi chọn tính chất và nhập lý do xong anh/chị ấn LƯU VÀ GỬI TCT [24] để gửi thông báo đến cơ quan thuế

gUAg7IdIZytV SwJgYf TOkHmUMqDoPKxEV7kvkBmaoetF3Z1Mpx8KVR6z0sz12rvCZmZowSjCa6rMEZgwteXo47smq24p5e61ERX9jFHcSF70AsPd3yvsf2Yg8PdWiHi3xCKtLosS8

xCyber Bill – Giải pháp hóa đơn điện tử trên nền tảng đám mây

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn đang được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, hóa đơn điện tử là giải pháp tối ưu trong việc tiết kiệm chi phí, thời gian, nguồn nhân lực, rút ngắn nhiều thủ tục hành chính về hóa đơn.

Hóa đơn điện tử xCyber Bill là giải pháp hóa đơn điện tử toàn diện đã được Tổng cục Thuế chứng nhận và khuyến khích sử dụng với nhiều đặc điểm ưu việt:

  • Sử dụng online trên giao diện website vô cùng tiện lợi
  • Dễ dàng phát hành hóa đơn, quản lý hóa đơn điện tử nhanh chóng
  • Tích hợp với nhiều phần mềm kế toán, phần mềm bán hàng
  • Có thể ký bằng chữ ký số, tiết kiệm thời gian và chi phí quản lý
  • Bảo mật thông tin, an toàn khi sử dụng

Lời kết

Hy vọng bài viết này đã đem lại những thông tin hữu ích cho khách hàng trong việc thao tác điều chỉnh tăng hóa đơn trên phần mềm xCyber Bill. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào hay có mong muốn sử dụng dịch vụ, các bạn đừng chần chừ mà hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua website hoặc hotline để được hỗ trợ nhé.

Trả lời