Chế độ thai sản đối với lao động nam

Chế độ thai sản đối với lao động nam

Chế độ thai sản là mối quan tâm hàng đầu đối với các lao động nữ khi tham gia bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, lao động nam đóng BHXH cũng sẽ được hưởng chế độ này. Vậy chế độ thai sản đối với lao động nam như thế nào? Điều kiện để được hưởng là gì? Bảo hiểm xã hội điện tử CyberCare sẽ thông tin đến bạn đọc đầy đủ qua bài viết sau đây.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Để được hưởng chế độ thai sản, lao động là nam giới phải có đủ các điều kiện sau:

  • Đang đóng BHXH bắt buộc (mà) có vợ sinh con.
  • Để được hưởng trợ cấp 1 lần: Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH (mẹ không tham gia BHXH) thì người cha còn phải đáp ứng thêm điều kiện: Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ mang thai

Thời gian nghỉ thai sản (Khoản 2 Điều 34 Luật BHXH 2014)

Trong 30 ngày đầu kể từ ngày người vợ sinh con, người chồng được nghỉ việc hưởng chế độ:  từ 05 đến 14 ngày làm việc:

Tình trạng sinh con của người vợ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ của người chồng
Sinh thường 05 ngày
Sinh mổ, Sinh con dưới 32 tuần tuổi 07 ngày
Sinh đôi, (Sinh 3 trở lên) 10 ngày (cứ mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày)
Sinh đôi trở lên mà phải mổ ngày

Tiền thai sản của chồng

– Tiền chế độ:

Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền thai sản của chồng khi vợ sinh con được xác định bằng công thức:

Mức hưởng =   Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc :   24   x   Số ngày nghỉ

– Trợ cấp một lần (khi người vợ không tham gia BHXH):

 Trợ cấp một lần = Mức lương cơ sở x 2 

(VD: năm 2021, mức trợ cấp một lần là:  1,49 tr.đ x 2 = 2,98 triệu đồng)

Khoản trợ cấp một lần áp dụng trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có người chồng tham gia BHXH và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi người vợ sinh (Điều 38 Luật BHXH 2014 và điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con

– Bản sao giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con;

– Giấy xác nhận của cơ sở y tế trong trường hợp sinh con phải mổ, sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc tóm tắt bệnh án, giấy ra viện của người mẹ hoặc người mang thai hộ khi chết con.

Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Bước 1: 

– Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc

– Trường hợp thôi việc trước khi sinh hoặc nhận con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.

Bước 2: 

Người sử dụng lao động lập hồ sơ (bao gồm hồ sơ của người lao động và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản) nộp cho cơ quan BHXH: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động. 

Bước 3 (Điều 102 Luật BHXH 2014):

Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ, chi trả tiền thai sản cho người lao động trong vòng:

– 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động;

– 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động thôi việc trước khi sinh, nhận con nuôi.

Trả lời