Hướng dẫn chế độ thai sản với lao động nam là người nước ngoài

che do thai san voi lao dong nam la nguoi nuoc ngoai 2 scaled 2 2048x2048 1

Hiện nay không chỉ có lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, mà người lao động là nam giới có tham gia bảo hiểm xã hội cũng được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con. Đây thực sự là chế độ phúc lợi giúp các ông bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tình yêu đối với hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, đối với trường hợp người lao động là nam giới người nước ngoài thì chế độ thai sản trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ thai sản với lao động nam là người nước ngoài.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH xác định:

Chế độ thai sản đối với lao động là công dân nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam được quy định tại Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP ngày 15/10/2018 quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cụ thể, tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật BHXH, bao gồm cả trường hợp lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con.

Về mức trợ cấp một lần, Điều 38 Luật BHXH quy định “trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con”.

Như vậy, căn cứ vào các quy định nêu trên thị trường hợp lao động nam là người nước ngoài tham gia BHXH có vợ sinh con và không tham gia BHXH ở Việt Nam thì thuộc đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH.

Trả lời