Tải mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

mau-tk3-ts

Cập nhật ngay mẫu TK3-TS mới nhất và hướng dẫn điền mẫu tờ khai tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT TK3-TS chi tiết trong bài viết dưới đây.

1. Mẫu TK3-TS là gì?

Mẫu TK3-TS là một biểu mẫu được sử dụng để đăng ký tham gia hoặc điều chỉnh thông tin về Bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) cho đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

Mẫu TK3-TS mới nhất năm 2023 được ban hành kèm theo Quyết định số 490/QĐ-BHXH ban hành ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

– Mục đích lập mẫu TK3-TS là để kê khai các thông tin của đơn vị khi đăng ký tham gia BHXH, BHYT,BHTN và khi thay đổi thông tin của đơn vị.

– Trách nhiệm lập tờ khai tk3-ts do đơn vị tham gia BHXH, BHYT.

– Thời gian lập tờ khai theo mẫu tk3-ts áp dụng đối với các trường hợp sau:

  • Đơn vị BHXH, BHYT tham gia lần đầu.
  • Đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến.
  • Đơn vị có thay đổi thông tin.

2. Mẫu TK3-TS – Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT

Link tải tại đây.

Mẫu TK3-TS

3. Hướng dẫn cách điền mẫu tk3-ts theo Quyết định 490/QĐ-BHXH

Để điền thông tin vào mẫu TK3-TS theo Quyết định 490/QĐ-BHXH, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn sau đây:

Mẫu TK3-TS mới nhất 2023 gồm có 14 chỉ tiêu, bạn cần ghi đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu của từng chỉ tiêu. Các chỉ tiêu bao gồm:

[1] Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị bằng tiếng Việt.

[2] Mã số đơn vị: ghi mã số đơn vị do cơ quan BHXH cấp, trường hợp chưa được cấp mã thì để trống.

[3] Mã số thuế: ghi mã số thuế của đơn vị, trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì để trống. Lưu ý:

  • Mã đơn vị lấy theo mã số thuế.
  • Đối với đơn vị đã được cấp mã số đơn vị và mã số thuế thì ghi cả hai mã số vào chỉ tiêu tương ứng (đối với đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến; khi có thay đổi thông tin của đơn vị).
  • Trường hợp đơn vị chưa được cấp mã số thuế thì mã đơn vị được cấp theo quy định.
  • Trường hợp đã được cấp mã số đơn vị, sau khi được bổ sung mã số thuế thì mã đơn vị được điều chỉnh theo mã số thuế.

[4] Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ghi địa chỉ theo quyết định thành lập, giấy phép kinh doanh.

[5] Loại hình đơn vị: ghi các loại hình đơn vị như: Cơ quan hành chính, Đảng, đoàn; Sự nghiệp công lập; Sự nghiệp ngoài công lập; Doanh nghiệp nhà nước; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Doanh nghiệp ngoài nhà nước (ghi cụ thể như: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân); Hợp tác xã; Tổ hợp tác; Hộ kinh doanh cá thể; cá nhân có sử dụng lao động; Văn phòng đại diện, tổ chức quốc tế.

[6] Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính: ghi cụ thể ngành nghề đơn vị sản xuất, kinh doanh chính.

[7] Địa chỉ giao dịch hoặc liên hệ: ghi đầy đủ số nhà, đường phố, thôn xóm; xã, phường, thị trấn; quận, huyện thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố nơi đơn vị đóng trụ sở.

[8] Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại của đơn vị.

[9] Địa chỉ email: ghi địa chỉ email của đơn vị.

[10] Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh:

[10.1] Số: ghi số Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh.

[10.2] Nơi cấp: ghi cơ quan cấp Quyết định thành lập/Giấy phép kinh doanh cho đơn vị.

[11] Phương thức đóng khác (chỉ áp dụng đối với Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể, Tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán):

  • Nếu chọn phương thức đóng 03 tháng một lần thì đánh dấu “x” với ô [11.1];
  • Nếu chọn phương thức đóng 06 tháng một lần thì đánh dấu “x” với ô [11.2].

[12] Nội dung thay đổi, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đổi như: tên đơn vị, địa chỉ đơn vị, loại hình đơn vị…

[13] Hồ sơ kèm theo: kê chi tiết, số lượng các loại giấy tờ gửi kèm.

[14]. Lựa chọn hình thức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (điện tử hoặc giấy)

Lưu ý: Khi thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì chỉ cần ghi mã số thuế đơn vị và chỉ tiêu [01], [02], [10], [11];

Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH và BHYT là một công cụ quan trọng để các đơn vị thông báo và yêu cầu các thay đổi, điều chỉnh liên quan đến việc tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đảm bảo rằng các thông tin trong hệ thống luôn được cập nhật và chính xác. Mong rằng bài viết trên của xCyber đã cung cấp thông tin hữu ích tới bạn đọc.

Trả lời