Mức phạt khi chậm nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế doanh nghiệp nên biết

tax course 655 796

Trong quá trình xử lý nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp, một số sự cố có thể xảy ra như gặp lỗi hồ sơ chưa đăng ký qua mạng, lỗi không tải được phần mềm HTKK, lỗi không đăng nhập được trang thuế điện tử,… Nếu sự cố đó được khắc phục ngay thì công việc sẽ tiếp tục được tiến hành, tuy nhiên nếu không được xử lý, việc nộp báo cáo thuế và các loại tờ khai thuế có thể sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến chậm nộp và doanh nghiệp có thể bị xử phạt. Mức phạt chậm nộp báo cáo thuế, tờ khai thuế của các loại thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ so với thời hạn quy định là gì? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Dựa theo thông tin được quy định chi tiết tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC thì các mức phạt theo thời gian chậm nộp như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày nếu có tình tiết xem xét giảm nhẹ.

2. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu doanh nghiệp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu sẽ không thấp hơn 400.000 đồng hoặc nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1 triệu đồng đối với hành vi DN nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời gian quy định từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ các trường hợp đã nêu ở mục 1).

3. Doanh nghiệp bị phạt 1.400.000 đồng, trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không dưới 800.000 đồng nhưng nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt khi đó tối đa không quá 2 triệu đồng đối với việc nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 10 ngày trở lên đến 20 ngày.

4. Phạt doanh nghiệp 2.100.000 đồng. Nếu xem xét có thể giảm nhẹ thì mức tiền phạt khi đó tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc nếu có tình tiết tăng nặng thì phạt tiền theo mức không quá 3 triệu đồng đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền 2.800.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì phạt mức tiền tối thiểu không thấp hơn 1.600.000 đồng, trường hợp xuất hiện tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 4 triệu đồng đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ báo cáo thuế, tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Doanh nghiệp chịu phạt tiền 3.500.000 đồng. Nếu được xem xét giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 2 triệu đồng hoặc nếu có tình tiết nặng thì phạt mức tối đa không quá 5 triệu đồng đối với một trong số các hành vi:

– Nộp chậm báo cáo thuế, tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày;

– Hồ sơ khai thuế bị chậm nộp quá thời gian quy định trên 90 ngày tuy nhiên không phát sinh số thuế cần nộp;

– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế cần nộp (ngoại trừ những trường hợp được pháp luật quy định không cần nộp hồ sơ khai thuế);

– DN nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định từ 90 trở lên kể từ ngày hết hạn nộp nhưng chưa đến thời gian hết hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

7. Thời hạn nộp hồ sơ được quy định bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định từ cơ quan có thẩm quyền.

8. Nếu trường hợp doanh nghiệp trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế thì không áp dụng các mức xử phạt được quy định ở trên.

9. Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ bị xử phạt theo các mức trên, nếu đến dẫn đến chậm nộp tiền thuế thì sẽ phải thực hiện nộp tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định tại Điều 106 của Luật quản lý thuế.

Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định và cơ quan thuế đã có quyết định ấn định số thuế cần nộp: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ báo cáo thuế, các loại tờ khai, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế hợp lệ và xác định đúng số tiền thuế của kỳ nộp thuế thì cơ quan thuế xử phạt theo các mức trên và tính tiền chậm nộp tiền thuế theo quy định. Cơ quan thuế khi đó sẽ ra quyết định bãi bỏ quyết định ấn định thuế.

Trả lời