Lưu ý về 03 khoản thu nhập bắt buộc tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

03 khoan thu nhap tinh dong bao hiem xa hoi bat buoc nam 2023

03 khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 là vấn đề được rất nhiều người lao động quan tâm. Trong bài viết dưới đây của xCyber, chúng ta sẽ tìm hiểu về 3 khoản thu nhập này. 

Căn cứ vào khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định về 03 khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023 bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc thứ nhất: Mức lương

Thứ nhất, mức lương là một trong ba khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào năm 2023. Đối với mức lương theo công việc hoặc chức danh ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo Điều 93 của Bộ luật Lao động 2019. Còn đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương được tính theo thời gian nhằm xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

Khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc thứ hai: Phụ cấp lương

Thứ hai, phụ cấp lương là khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội năm 2023. Các khoản phụ cấp lương nhằm bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất công việc, điều kiện sinh hoạt, mức thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH quy định về phụ cấp lương như sau:

  • Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
  • Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Khoản thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc thứ ba: Các khoản bổ sung khác

Các khoản bổ sung khác cũng là 01 trong 03 khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023. Các khoản bổ sung được xác định theo mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Bên cạnh đó, các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Lời kết

Trên đây là 03 khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2023. Hy vọng quý doanh nghiệp và người lao động lưu ý về các khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội. Để cập nhật thêm nhiều bài viết về vấn đề này, các bạn hãy tiếp tục theo dõi các bài viết trên website của xCyber nhé.

Trả lời