Hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm

Theo thông tin mới nhất, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 06/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm. Cùng cập nhật quy định mới này qua bài viết sau đây của xCyber nhé.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ hỗ trợ cho 03 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng thời gian làm việc do bị cắt, giảm đơn hàng, cụ thể:

Hỗ trợ 1 triệu đồng/người cho đoàn viên công đoàn bị giảm giờ làm việc, ngừng việc 

Người lao động là đoàn viên công đoàn làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị giảm thời gian làm việc hàng ngày, giảm số ngày làm việc trong tuần hoặc trong tháng (trừ trường hợp giảm thời gian làm thêm giờ) hoặc bị ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 mà có thu nhập của một tháng bất kỳ bằng hoặc thấp hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện tại được hỗ trợ một lần là 1.000.000 đồng/người.

Hỗ trợ 2 triệu đồng/người cho đoàn viên công đoàn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương 

Người lao động là đoàn viên công đoàn có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 30 ngày liên tục trở lên (trừ trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương vì lý do cá nhân), tính từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 được hỗ trợ một lần là 2.000.000 đồng/người.

Hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm
Hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm
Hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm

Hỗ trợ 3 triệu đồng/người cho đoàn viên công đoàn chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Người lao động là đoàn viên công đoàn chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 (trừ trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, bị xử lý kỷ luật sa thải, thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà thử việc không đạt yêu cầu hoặc một bên hủy bỏ thỏa thuận thử việc, hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần là 3.000.000 đồng/người. 

Một số điều cần lưu ý

Người lao động không là đoàn viên công đoàn được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% (700.000 đồng/người) so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.

Trường hợp người lao động không là đoàn viên công đoàn nhưng là lao động nữ từ đủ 35 tuổi trở lên, lao động nữ đang mang thai, người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi thì được hưởng mức hỗ trợ như đoàn viên công đoàn.

Trên đây là quy định về việc hỗ trợ 700.000 – 3 triệu đồng cho người lao động mất việc, giảm giờ làm. Hy vọng người lao động chú ý và được hưởng hỗ trợ phù hợp. Tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất trên website của xCyber nhé.

Trả lời