Doanh nghiệp có phải là đối tượng đăng ký thuế hay không?

Doanh nghiệp có phải đăng ký thuế với cơ quan thuế không? Doanh nghiệp không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế có bị phạt không?

Khi thành lập và hoạt động Doanh nghiệp, bạn có cần phải đăng ký thuế với cơ quan thuế hay không? Nếu có bất cứ sự thay đổi thông tin đăng ký thuế có cần thông báo hay không? Câu hỏi thiết yếu của mọi Doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh. Xem ngay bài viết dưới đây của xCyber nhé!

Doanh nghiệp có phải là đối tượng đăng ký thuế hay không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

 

Điều 30: Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

a) Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo quy định, mọi doanh nghiệp đều cần đăng ký thuế và nhận mã số thuế từ cơ quan thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc khi có bất kỳ phát sinh nghĩa vụ nào đối với ngân sách nhà nước.

Doanh nghiệp có phải đăng ký thuế với cơ quan thuế không?

Căn cứ vào Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định như sau:

Điều 31: Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế;

b) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;

c) Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;

b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

c) Các giấy tờ khác có liên quan.

4. Việc kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để nhận hồ sơ đăng ký thuế và cấp mã số thuế theo cơ chế một cửa liên thông qua cổng thông tin điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định, hồ sơ đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp được xem xét từ hồ sơ đăng ký kinh doanh đã được nộp tại Phòng Đăng ký Kinh doanh. Sau đó, Phòng Đăng ký Kinh doanh sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để yêu cầu cấp mã số thuế cho doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không cần phải tự đăng ký thuế trực tiếp tại cơ quan thuế trong trường hợp này.

 

Doanh nghiệp chậm hoặc không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế thì có bị xử phạt không?

Căn cứ vào Điều 11 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

 

Điều 11: Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ;

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

6. Quy định tại Điều này không áp dụng đối với trường hợp sau đây:

a) Cá nhân không kinh doanh đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi được cấp thẻ căn cước công dân;

b) Cơ quan chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh nhân dân khi người nộp thuế thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

c) Thông báo thay đổi thông tin trên hồ sơ đăng ký thuế về địa chỉ người nộp thuế quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký thuế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

Đối với việc chậm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, các biện pháp xử phạt đối với doanh nghiệp có thể từ cảnh cáo đến phạt tiền. Mức độ vi phạm của doanh nghiệp sẽ được xác định để áp dụng mức xử phạt hành chính phù hợp. 

Trong trường hợp doanh nghiệp không thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế, mức phạt hành chính có thể từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng, tuỳ thuộc vào quy định của pháp luật.

Bài viết trên đã đưa sự khẳng định cho việc Doanh nghiệp bắt buộc phải đăng ký thuế với cơ quan thuế. Đây chính là nghĩa vụ mà các đơn vị kinh doanh phải chấp hành. Nếu có sự thay đổi thông tin đăng ký thuế mà không báo cáo sẽ bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền. 

Các Doanh nghiệp có thể tham khảo các phần mềm dịch vụ công trực tuyến như xCyber Bill Hóa đơn điện tử, xCyber Care – BHXH Điện tửxCyber Billstore Hóa đơn đầu vào; hay các phần mềm Doanh nghiệp số như: xCyber Books Phần mềm kế toán, xCyber Doc Văn bản điện tử hay xCyber Contract Hợp đồng điện tử. 

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

#CyberLotus #nentangsotincay #xCyber #Dangkythue #ThueDoanhnghiep

Trả lời