Danh sách công việc kế toán cần làm trong tháng 1/2024

công việc kế toán cần làm trong tháng 1

Tổng hợp những công việc kế toán cần làm trong tháng 1/2024 trong bài viết dưới đâu. Kế toán lưu ý đọc để biết thời hạn, tránh sai sót dẫn đến bị phạt tiền.

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 12/2023

Trước ngày 03/01/2024, doanh nghiệp phải gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại doanh nghiệp trong tháng 12/2023 (nếu có) theo Mẫu số 29 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH tới Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở (theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH).

Lưu ý:

 • Nếu doanh nghiệp giảm từ 50 lao động trở lên thì phải thông báo ngay với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi đặt trụ sở làm việc để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.
 • Nếu doanh nghiệp không thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị có thể bị xử phạt từ 04 – 08 triệu đồng (theo khoản 1 Điều 6, khoản 3 Điều 41 Nghị định 12/2022/NĐ-CP).

2. Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng

Căn cứ vào điểm A Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020 thì thuế GTGT là loại thuế cần được kê khai theo tháng, trừ một số trường hợp được phép kê khai thuế GTGT theo quý như sau:

 • Đối với tổ chức tín dụng hoặc bên thứ ba được tổ chức tín dụng ủy quyền khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm.
 • Đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế GTGT nếu có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Đối với người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
 • Đối với người nộp thuế đang khai thuế theo tháng nếu đủ điều kiện khai thuế theo quý và có văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế sang khai theo quý đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ khai thuế GTGT: Doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, bao gồm: mẫu 01/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ); mẫu 02/GTGT (đối với các doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư thuộc diện được hoàn thuế); mẫu 03/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT – áp dụng đối với hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý); mẫu 04/GTGT (đối với doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu); mẫu 05/GTGT trường hợp tính thuế theo phương pháp khấu trừ có hoạt động xây dựng.

Theo khoản 1 Điều 44 và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế năm 2019, thời hạn nộp tờ khai và thuế giá trị gia tăng (GTGT) như sau:

 • Tờ khai và thuế GTGT tháng 12/2023 (đối với doanh nghiệp khai theo tháng): Chậm nhất là ngày 20/01/2024, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế GTGT cho tháng 12/2023.
 • Tờ khai và thuế GTGT Quý IV/2023 (đối với doanh nghiệp khai theo quý): Chậm nhất là ngày 31/01/2024, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế và tiền thuế GTGT cho quý IV/2023.
Kê khai và nộp thuế GTGT
Kế toán lưu ý thời gian kê khai và nộp thuế GTGT tránh bị chậm trễ.

3. Báo cáo tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 (nếu có)

Trước ngày 05/01/2024, doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài phải báo cáo hằng năm về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài năm 2023 theo Mẫu số 07/PLI Phụ lục I Nghị định 152/2020/NĐ-CP.

Thời gian chốt số liệu báo cáo năm 2023 tính từ ngày 15/12/2022 -14/12/2023.

4. Kê khai và nộp thuế Thu nhập cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP thì nếu trong tháng 7, doanh nghiệp có phát sinh trả lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế TNCN khác cho người lao động thì phải kê khai thuế TNCN thay cho người lao động theo tháng. Nếu doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý thì không cần thực hiện.

Căn cứ khoản 3 Điều 7 và Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP) và điểm a khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019:

 • Hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 05/KK-TNCN (quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC)
 • Về thời hạn nộp hồ sơ:
  • Trường hợp khai thuế TNCN theo tháng: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân tháng 12/2023 là ngày 20/01/2024 (thứ Bảy)*.
  • Trường hợp khai thuế TNCN theo quý: hạn chót nộp hồ sơ khai thuế và nộp tiền thuế thu nhập cá nhân quý IV/2022 là vào ngày 31/01/2024 (thứ Tư).

5. Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2023

Doanh nghiệp phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) cho quý IV/2023 trừ trường hợp:

 • Thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn của nhà thầu nước ngoài.
 • Thuế TNDN kê khai theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu theo từng lần phát sinh hoặc theo tháng theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP).

Số thuế TNDN tạm nộp quý do doanh nghiệp tự xác định (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) và được trừ với số phải nộp theo quyết toán thuế năm, cụ thể như sau:

 • Số tiền thuế tạm nộp quý IV/2023: đảm bảo tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN phải nộp theo quyết toán năm.
 • Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý IV: chậm nhất là ngày 30/01/2024 (thứ Ba). (Căn cứ điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP và khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019).

6. Công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp năm 2023

Theo Điều 4 Thông tư 13/2020/TT-BLĐTBXH, trước ngày 15/01/2024, doanh nghiệp có trách nhiệm đánh giá, công bố tình hình tai nạn lao động xảy ra tại doanh nghiệp với các nội dung:

 • Số vụ tai nạn lao động, số vụ tai nạn lao động chết người;
 • Số người bị tai nạn lao động, số người bị chết do tai nạn lao động;
 • Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn;
 • Thiệt hại do tai nạn lao động, bao gồm: tổng số ngày nghỉ vì tai nạn lao động; các khoản chi về y tế, trả lương trong thời gian điều trị, bồi thường, trợ cấp, chi phí khác; thiệt hại tài sản;
 • Sự biến động (về số lượng, tỷ lệ) các số liệu thống kê nêu trên so với cùng thời kỳ hoặc giai đoạn báo cáo; phân tích nguyên nhân biến động và hiệu quả của các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động (bao gồm phân tích về kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động và việc thực hiện kế hoạch).

7. Trích nộp các khoản bắt buộc về BHYT, BHXH, BHTN, kinh phí công đoàn

Doanh nghiệp có trách nhiệm trích tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) bắt buộc cho tháng 01/2024 như sau:

 • Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định.
 • Phương thức đóng: chuyển cùng một lúc tiền trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả người lao động vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 • Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2024 (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp).

Căn cứ Điều 5 và Điều 6 Nghị định 191/2013/NĐ-CP, doanh nghiệp trích nộp kinh phí Công đoàn cho tháng 01/2024 như sau:

 • Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động, tức là cũng sẽ đóng chậm nhất là vào ngày 31/01/2024.
 • Mức trích đóng kinh phí Công đoàn: bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.
Trích nộp các khoản bắt buộc về BHYT, BHXH, BHTN, kinh phí công đoàn
Trước ngày 31/1, doanh nghiệp phải thực hiện trích nộp các khoản bắt buộc về BHYT, BHXH, BHTN, kinh phí công đoàn

8. Khai, nộp lệ phí môn bài

Doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài một lần cho cả thời gian hoạt động, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh (trừ trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi).

Doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài hằng năm. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024 (thứ Ba).

(Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 8, khoản 1 Điều 10 và khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP)

9. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 (đối với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp)

Trước ngày 20/01/2024, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm theo Mẫu số 06 Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT (kỳ báo cáo tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31 tháng 12).

Hình thức báo cáo:

 • Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này có thể gửi trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua Fax.
 • Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định/được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị.

Có thể gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương hoặc qua Email.

10. Báo cáo tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước

Theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp phải báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm 2023 trước ngày 15/01/2024.

Trên đây là 10 công việc kế toán cần làm trong tháng 1/2024, doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện đầy đủ để tránh bị phạt. Ngoài ra kế toán có thể lưu ý sử dụng phần mềm kế toán, phần mềm BHXH… để hỗ trợ công việc nhanh chóng và thuận tiện hơn. xCyber chúc các bạn kế toán hoàn thành xuất sắc công việc trong tháng 1/2024.

Trả lời