Cách tính lương phép năm 2023 còn lại cho người lao động

cách tính nghỉ phép năm còn lại

Ngày cuối năm, bạn thắc mắc cách tính lương phép năm 2023 còn lại cho người lao động như thế nào? Có được quy ra tiền hay cộng dồn sang năm sau không? xCyber sẽ tổng hợp đầy đủ cho bạn cách tính lương phép năm 2023 còn lại trong bài viết dưới đây nhé!

Quy định số ngày nghỉ phép năm của người lao động như thế nào?

Ngày nghỉ phép hay ngày nghỉ hàng năm là một trong những quyền lợi cơ bản mà người lao động được hưởng trong năm khi làm việc tại một doanh nghiệp, tổ chức. Tùy vào quy định của mỗi doanh nghiệp hay tính chất công việc mà mỗi người lao động sẽ được hưởng chế độ nghỉ phép năm khác nhau.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 quy định số ngày nghỉ phép năm của người lao động như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:
a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;
b) 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
c) 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Như vậy, người lao động khi làm việc cho một người sử dụng lao động đủ 12 tháng thì sẽ được hưởng ngày nghỉ phép năm và được hưởng nguyên lương theo như hợp đồng lao động.

Ngoài ra căn cứ vào Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14 quy định ngày nghỉ phép năm còn tăng theo thâm niên làm việc, cứ làm đủ 5 năm cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ phép hằng năm của người lao động sẽ tăng thêm tương ứng với 1 ngày.

Cách tính lương ngày phép năm chưa nghỉ của người lao động

Cách tính lương phép năm còn lại

Có được thanh toán tiền những ngày phép năm chưa nghỉ không?

Căn cứ khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ phép năm, cụ thể như sau:

Nghỉ hằng năm

3. Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.
5. Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật này.
6. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.
7. Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Theo đó, trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

Trường hợp không nghỉ hết ngày nghỉ phép trong năm do không có nhu cầu nghỉ mà vẫn tiếp tục đi làm thì người sử dụng lao động không phải thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ phép chưa nghỉ.

nghỉ phép
Ngày nghỉ phép hay còn gọi ngày nghỉ hằng năm là một trong những quyền lợi mà người lao động được hưởng trong 1 năm làm việc tại 1 tổ chức/doanh nghiệp.

Xem thêm:

Ngày nghỉ phép năm – người lao động có thể nhận được 300% lương khi làm vào những ngày này

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN đối với phần tiền lương những ngày phép chưa nghỉ của NLĐ

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT/BTC, Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC và Điều 113 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 thì:

Đối với người lao động thôi việc hoặc mất việc làm, phần tiền lương chi trả cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết là phù hợp quy định và phần chi phí này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN;
Đối với người lao động đang còn làm việc tại công ty, phần tiền lương chi trả cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

Tuy nhiên, theo Khoản 1 Điều 4 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, nếu người sử dụng lao động thỏa thuận thanh toán tiền lương cho những ngày phép năm chưa nghỉ hết cho lao động đang còn làm việc tại công ty theo hướng có lợi cho người lao động được khuyến khích và được quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính… thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp (Công văn 514/ATLĐ-CSBHLĐ ngày 22/10/2021 của Cục An toàn lao động, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội trả lời doanh nghiệp).

Kết luận

Như vậy bạn đọc đã hiểu cách tính lương phép năm 2023 còn lại cho người lao động. Mời mọi người tham khảo qua bài viết để biết cách tính lương phép năm còn lại đúng nhất.

 

 

 

Trả lời