4 trường hợp người lao động không được rút bảo hiểm xã hội trong 1 lần

4 trường hợp người lao động không được rút bảo hiểm xã hội trong 1 lần

Việc đóng bảo hiểm xã hội dài hạn để hưởng lương hưu, nhiều người sau khi nghỉ việc đã sớm chọn phương án rút 1 cục. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng có thể rút BHXH 1 lần ngay sau khi nghỉ việc. Bài viết sau đây xCyber đề cập đến 4 trường hợp người lao động không được rút Bảo hiểm xã hội trong 1 lần.

Thứ nhất, người đóng bảo hiểm xã hội dưới 20 năm, nghỉ việc chưa đủ 1 năm

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 01 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì có thể yêu cầu nhận BHXH 1 lần.

Ngược lại, khi đóng chưa đủ 20 năm nhưng chưa nghỉ việc đủ 01 năm thì người lao động sẽ không đủ điều kiện để lãnh tiền BHXH 1 lần.

Thứ hai, người lao động đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và điểm a khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, dù đủ tuổi hay chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì người lao động cũng chỉ có thể rút Bảo hiểm xã hội 1 lần khi thời gian đóng BHXH của người đó dưới 20 năm.

Do vậy, nếu đã đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên, người lao động buộc phải chờ đợi để làm thủ tục hưởng lương hưu hằng tháng và không thể rút Bảo hiểm xã hội 1 lần.

Thứ ba, lao động nữ hoạt động ở cấp xã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm

Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách cấp xã mà chưa đóng đủ 15 năm BHXH, đồng thời không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có quyền yêu cầu rút BHXH 1 lần.

Ngược lại, trường hợp đã đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên, những lao động nữ này sẽ không được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần mà phải chờ đủ tuổi để nhận lương hưu hằng tháng.

Thứ tư, công an, bộ đội phục viên, xuất ngũ, thôi việc đủ điều kiện lãnh lương hưu

Theo điểm d khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014, trường hợp công an, quân đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì được quyền nhận BHXH 1 lần khi có nhu cầu.

Trường hợp thời điểm phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà đối tượng công an, bộ đội đã đủ điều kiện để hưởng lương hưu thì phải làm thủ tục nhận lương hưu theo quy định và không được rút 1 lần.

Trường hợp ngoại lệ

Một số trường hợp ngoại lệ căn cứ theo khoản 1 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định từ đủ 20 năm trở lên vẫn được rút BHXH 1 lần, gồm có:

  • Đã đủ tuổi nghỉ hưu.
  • Ra nước ngoài để định cư.
  • Mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, HIV đã chuyển sang AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế trong tình trạng không thể tự phục vụ.

Lời kết

Trên đây là nội dung CyberCare cập nhật đến 4 trường hợp người lao động không được rút Bảo hiểm xã hội trong 1 lần. Mọi thông tin cần tư vấn và hỗ trợ vui lòng liên hệ hotline 1900 2038.

Trả lời