Thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp TNLĐ, BNN đối với trường hợp người lao động bị tai nạn lao động

tai nạn lao động

Để được giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một cách nhanh chóng và đầy đủ, người lao động và người sử dụng lao động cần nắm được loại hồ sơ cần chuẩn bị và trình tự thực hiện thủ tục theo hướng dẫn dưới đây.

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

Bản chính Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN (Mẫu 05A-HSB) của đơn vị SDLĐ; bản chính văn bản đề nghị giải quyết chế độ BNN của NLĐ (Mẫu 05B-HSB);

Bản chính Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị TNLĐ hoặc BNN (trường hợp điều trị nội trú);

Biên bản giám định mức suy giảm KNLĐ của Hội đồng GĐYK hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (tương đương mức suy giảm KNLĐ 61%), nếu GĐYK mà tỷ lệ suy giảm KNLĐ cao hơn 61% thì hồ sơ hưởng chế độ BNN trong trường hợp này phải có Biên bản GĐYK;

Trường hợp bị BNN mà không điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy khám BNN;

Bản chính Chỉ định của cơ sở KCB, cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy định về trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt (nếu có);

Bản chính Hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện GĐYK (trường hợp thanh toán phí GĐYK).

Trình tự thực hiện

Bước 1:

  • Trường hợp người lao động đang làm việc tại đơn vị SDLĐ mà bị TNLĐ, BNN thì nộp hồ sơ cho đơn vị SDLĐ đó.
  • NLĐ đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển sang đơn vị SDLĐ khác bị mắc bệnh nghề nghiệp trong thời gian đảm bảo tiến hành lập và nộp hồ sơ theo quy định cho BHXH tỉnh/huyện nơi đang chi trả lương hưu hoặc BHXH nơi cư trú (trong trường hợp đã thôi việc) hoặc BHXH nơi đang đóng BHXH khi chuyển sang đơn vị SDLĐ khác.

Bước 2: Đơn vị SDLĐ nhận hồ sơ từ NLĐ, hoàn thiện hồ sơ và lập Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ hoặc BNN (Mẫu số 05A-HSB) nộp cho cơ quan BHXH nơi đơn vị SDLĐ đóng BHXH trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; đối với NLĐ đã nghỉ hưu thì gửi hồ sơ cho BHXH tỉnh nơi chi trả lương hưu.

Trường hợp thực hiện giao dịch điện tử:

  • Đơn vị SDLĐ lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (I-VAN); ký số và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.
  • Đối với người bị mắc BNN trong thời hạn đảm bảo đã nghỉ hưu, thôi việc hoặc chuyển sang đơn vị khác thì NLĐ đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN.

Bước 3: Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ của NLĐ, đơn vị SDLĐ để xét duyệt trợ cấp và thực hiện chi trả trợ cấp cho NLĐ.

  • Thời hạn giải quyết chế độ cho người lao động: Tối đa 06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.  

Trả lời