Mẫu bảng kê trả lương hằng tháng cho người lao động năm 2024

1 24

Khi trả lương cho người lao động thì công ty phải lập bảng kê để người lao động ký xác nhận. Vậy mẫu bảng kê trả lương này như thế nào? Trong bài viết này, xCyber sẽ đem đến những thông tin chi tiết nhất về bảng kê để công ty trả lương hàng tháng cho người lao động.

Trích xuất bảng kê khi trả lương nhân viên – quyền lợi của nhân viên, nghĩa vụ của doanh nghiệp

So với trước đây, Bộ luật Lao động 2012 không quy định người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ vào mỗi lần trả lương. Do đó, quy định này không bắt buộc nên chỉ một số ít người sử dụng lao động thực hiện việc gửi bảng kê cho người lao động.

Vì vậy, kể từ kỳ trả lương tháng 01/2021, khi trả lương cho người lao động, doanh nghiệp phải kèm theo bảng kê chi tiết cho người lao động, trong đó ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có). Với quy định bắt buộc này, người lao động sẽ biết chính xác tiền lương của mình được trả và bị trừ như thế nào, đây cũng là quyền lợi của mỗi người lao động.

Mẫu bảng kê trả lương hàng tháng cho người lao động năm 2024

bang ke tra luong
Mẫu bảng kê trả lương hàng tháng cho người lao động
image 1
image 2

Trách nhiệm lập bảng kê trả lương hàng tháng cho người lao động

Căn cứ theo khoản 3 Điều 95 Bộ luật Lao động 2019, trách nhiệm lập bảng kê trả lương cho người lao động được quy định như sau:

– Mỗi lần trả lương cho người lao động, người sử dụng lao động phải lập bảng kê trả lương và phải thông báo bảng kê này cho người lao động.

– Bảng kê trả lương ghi rõ tiền lương, tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc vào ban đêm, nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có).

Thời hạn trả lương cho người lao động

Theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động theo thời hạn trả lương sau:

– Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần: trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

– Người lao động hưởng lương theo tháng: trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

– Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán: trả lương theo thời hạn do hai bên thỏa thuận; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Tuy nhiên, trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì được chậm trả lương cho người lao động nhưng không được chậm quá 30 ngày. 

Nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Lời kết

Như vậy bài viết này đã mang những thông tin chi tiết nhất về mẫu bảng kê để công ty trả lương hàng tháng cho người lao động. xCyber sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều bài viết với nhiều chủ đề quan trọng khác mà doanh nghiệp và người lao động cần quan tâm. Đừng quên theo dõi mục tin tức trên website của chúng tôi nhé.

Trả lời