Lương hiệu quả công việc (KPI) có phải tính đóng bảo hiểm xã hội không?

anh website

Nhằm thúc đẩy nhân viên làm việc hiệu quả, các doanh nghiệp đã thực hiện trả lương cứng và lương KPI. Vậy lương hiệu quả công việc (KPI) có phải tính đóng bảo hiểm xã hội hay không? Tìm hiểu bài viết dưới đây của xCyber.

Lương hiệu quả công việc là gì? 

KPI (Key Performance Indicator) được hiểu là chỉ số đo lường công việc hiệu quả nhằm đánh giá được sự hiệu quả công việc thực hiện các mục tiêu đề ra. Đồng thời, chỉ số này còn hỗ trợ mọi mặt cho công việc, đặc biệt là trong bộ phận bán hàng, marketing, nhân sự cùng các bộ phận liên quan.

Hiểu về lương hiệu quả công việc

Lương KPI là lương được trả theo hiệu suất công việc của nhân viên. Thay vì trả lương theo cách truyền thống, doanh nghiệp hiện nay tính và trả lương theo KPI. Qua đó, giúp nhân viên hiểu vai trò và nhiệm vụ để chủ động làm việc một cách hiệu quả. Không những thế nó còn đưa ra được những đánh giá hiệu suất của nhân viên và góp phần thúc đẩy, phát triển doanh nghiệp hơn.

Lương hiệu quả công việc (KPI) có phải tính đóng BHXH hay không?

Theo Khoản 2 Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: “Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động”.

Cũng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật về lao động được ghi trong hợp đồng lao động.

Căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/BLĐTBXH.

Tuy nhiên thông tư trên đã hết hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và được thay thế bằng Thông tư 10/2020/BLĐTBXH. Theo đó, khoản bổ sung khác tính đóng BHXH được xác định theo tiết c1 điểm c Khoản 5 Điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương”.

Như vậy, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động được xác định là khoản tiền lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung xác định được mức cụ thể và được trả thường xuyên mỗi kỳ trả lương. Vì thế, tiền lương đóng BHXH sẽ mang tính cụ thể, ổn định và được chi trả trong mỗi kỳ trả lương.

Còn tiền lương KPI được trả theo hiệu suất công việc mà người lao động làm việc nên không phải tháng nào người lao động cũng nhận được số tiền được trả theo KPI của mỗi tháng cũng có thể khác nhau.

Do vậy, đây là một khoản thu nhập có thể xác định được mức lương cụ thể nhưng sẽ không được trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương mà còn phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, lương hiệu quả công việc (KPI) không tính vào mức lương đóng BHXH của người lao động.

Lời kết

Trên đây là nội dung bài viết về lương hiệu quả công việc (KPI) có phải tính đóng BHXH hay không? Mọi thắc mắc cần xCyber giải đáp, vui lòng liên hệ ngay hotline 1900 2038.

Trả lời