Đã có File Excel tính số tiền nhận BHXH một lần năm 2023

Đã có File Excel tính số tiền nhận BHXH một lần năm 2023

Năm 2023, việc tính số tiền nhận bảo hiểm xã hội một lần có khác gì năm 2022 hay không? Có file excel tính số tiền nhận BHXH một lần năm 2023 chưa? xCyber đã cập nhật những bảng biểu mới nhất liên quan đến tiền BHXH một lần năm 2023 trong bài viết này.

Điều kiện hưởng BHXH một lần?

Theo quy định của pháp luật, cụ thể tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 và khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 77 Luật BHXH năm 2014, người lao động có yêu cầu sẽ được nhận BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH
  • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đã đủ tuổi nghỉ hưu mà khi nghỉ việc chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.
  • Ra nước ngoài để định cư.
  • Người đang mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.
  • Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.
  • Sau 01 năm nghỉ việc hoặc sau 01 năm không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Công thức tính BHXH một lần

Các trường hợp nhận BHXH một lần

Căn cứ khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 và khoản 2 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP,  cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ dựa trên số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

1,5 tháng mức bình quân tiền lương (Mbqtl) tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014:

Mức hưởng = 1,5 x Mức bình quân tiền lương x Thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014

02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi:

Mức hưởng = 2 x Mức bình quân tiền lương x Thời gian đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Như vậy, từ cách tính trên và quy định tại Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì số tiền được hưởng từ BHXH một lần được tính bằng công thức sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội = (1,5 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH trước năm 2014) + (2 x Mbqtl x Thời gian đóng BHXH sau năm 2014)

Ví dụ: Ông A có thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 18 năm 4 tháng (trong đó 11 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 01/01/2014). Bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính như sau:

  • Ông A có 11 năm 02 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; 02 tháng lẻ sẽ được chuyển sang giai đoạn từ năm 2014. Như vậy, số tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính là 11 năm trước năm 2014 và 7 năm 4 tháng đóng bảo hiểm xã hội giai đoạn từ năm 2014 trở đi (được tính là 7,5 năm).
  • Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính như sau:
Mức hưởng = (1,5 tháng x11 năm + 2 tháng x 7,5 năm) x (Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội)

Như vậy, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của ông A được tính bằng 31,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Khi tính mức hưởng BHXH một lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

File Excel tính số tiền nhận BHXH một lần năm 2023

Để dễ dàng cho việc tính toán mức hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần, chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc File excel hướng dẫn tính bảo hiểm chuẩn xác nhất tại đây.

Lời kết

Nếu bạn muốn tìm kiếm thêm nhiều thông tin về vấn đề này, đừng quên theo dõi website của xCyber. Hy vọng bài viết của chúng tôi đã giúp các bạn dễ dàng hơn trong công tác tính số tiền nhận BHXH một lần năm 2023.

Trả lời