Chính sách mới về lao động – tiền lương, lệ phí, kế toán có hiệu lực từ 02/2023

Chính sách mới về lao động – tiền lương, lệ phí, kế toán có hiệu lực từ 02_2023

Chính sách mới về lao động – tiền lương

Căn cứ vào Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành về quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Theo đó, kể từ ngày 01/01/2023, tiền lương tháng đã đóng BHXH đối với NLĐ đóng BHXH bắt buộc quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể về mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng từ trước năm 1995 đến năm 2023, đơn cử như:

– Trước năm 1995: 5,26 (tăng 0,16 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

– Năm 1995: 4,46 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

– Năm 1996: 4,22 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

– Năm 1997: 4,09 (tăng 0,13 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

– Năm 1998: 3,80 (tăng 0,12 so với mức điều chỉnh của năm 2022).

– Năm 2023: 1,00;…

Như vậy, Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023; các quy định tại Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 01/01/2023.

Chính sách mới về lệ phí: miễn lệ phí đăng ký cư trú kể từ 05/02/2023

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí đăng ký cư trú.

Trong đó, theo Thông tư 75/2022/TT-BTC, Bộ Tài chính vừa ban hành ngày 22/12/2022 quy định công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư 75/2022/TT-BTC.

Tuy nhiên, 04 trường hợp sau đây  được miễn lệ phí bao gồm:

– Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

– Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

– Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện dào; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

– Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

(Căn cứ tại Điều 4 Thông tư 75/2022/TT-BTC )

Chính sách mới về điều kiện hưởng BHXH một lần đối với người bệnh

Ngày 31/12/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 18/2022/TT-BYT sửa đổi Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và Luật an toàn vệ sinh lao động 2015.

Theo đó, sửa đổi Điều 4 Thông tư 56/2017/TT-BYT về trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần được thực hiện cụ thể, như sau:

  • Ngoài trường hợp đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
  • Ngoài ra còn có người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi. trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn được hưởng BHXH một lần.

(So với quy định hiện hành, bắt buộc người bị các bệnh nêu trên đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được nhận BHXH một lần)

Thông tư 18/2022/TT-BYT chính thức có hiệu lực từ ngày 15/02/2023.

Chính sách mới về kế toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 25/2022/TT-NHNN quy định chế độ kế toán giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trong đó, kể từ ngày 15/02/2023, kế toán các nghiệp vụ giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt được sử dụng các tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN hiện hành.

Căn cứ yêu cầu quản lý nghiệp vụ, NHNN hướng dẫn việc mở các tài khoản chi tiết. Kế toán sử dụng các tài khoản sau:

(1) TK 101001 – Quỹ dự trữ phát hành

– TK 10100101 – Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông

– TK 10100102 – Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

– TK 10100103 – Tiền đình chỉ lưu hành

– TK 10100104 – Tiền bị phá hoại thuộc Quỹ dự trữ phát hành

– TK 10100105 – Quỹ dự trữ phát hành đang vận chuyển

(2) TK 101002 – Quỹ nghiệp vụ phát hành

– TK 10100201 – Tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông

– TK 10100202 – Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

– TK 10100203 – Tiền đình chỉ lưu hành

– TK 10100204 – Tiền bị phá hoại thuộc Quỹ nghiệp vụ phát hành

– TK 10100205 – Quỹ nghiệp vụ phát hành đang vận chuyển

(3) TK 102001 – Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

(4) TK 315004 – Tham ô, thiếu mất tiền, tài sản chờ xử lý

(5) TK 315999 – Các khoản phải thu nội bộ khác

(6) TK 414001 – Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông đã xử lý và chờ thanh toán cho khách hàng

(7) TK 415001 – Thừa quỹ, tài sản thừa chờ xử lý

(8) TK 401001 – Tiền giấy phát hành

– TK 40100101 – Tiền cotton phát hành

– TK 40100102 – Tiền polymer phát hành

(9) TK 401002 – Tiền kim loại phát hành

(10) TK 799999 – Thu khác

(11) TK 708002 – Thu về dịch vụ ngân quỹ

(12) TK 001001 – Tiền chưa công bố lưu hành

(13) TK 001002 – Tiền đã công bố lưu hành

(14) TK 001003 – Tiền đang vận chuyển

– TK 00100301 – Tiền chưa công bố lưu hành đang vận chuyển

– TK 00100302 – Tiền đã công bố lưu hành đang vận chuyển

(15) TK 001004 – Tiền không có giá trị lưu hành

– TK 00100401- Tiền mẫu

– TK 00100402- Tiền lưu niệm

– TK 00100403- Tiền nghi giả, tiền nghi bị phá hoại chờ xử lý

– TK 00100404- Tiền giả

– TK 00100405- Tiền bị phá hoại không xác định được mệnh giá

(16) TK 001005- Tiền giao đi tiêu hủy

(17) TK 001006- Tiền đã tiêu hủy

Nội dung, tính chất và kết cấu của các tài khoản này thực hiện theo quy định cụ thể trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN.

Bên cạnh đó, các nghiệp vụ giao nhận, điều chuyển, phát hành, thu hồi và tiêu hủy tiền mặt có sử dụng các tài khoản trung gian của hệ thống (tài khoản 699) quy định trong Hệ thống tài khoản kế toán NHNN hiện hành thì thực hiện theo hướng dẫn chi tiết trong Sổ tay hướng dẫn vận hành của Cục Công nghệ thông tin.

Thông tư 25/2022/TT-NHNN chính thức có hiệu lực từ 15/02/2023 và thay thế Quyết định 37/2007/QĐ-NHNN.

Lời kết

Trên đây, xCyber đã cập nhật chi tiết những chính sách mới về lao động – tiền lương, lệ phí, kế toán có hiệu lực từ 02/2023. Hy vọng mang đến thông tin hữu ích cho quý khách hàng. Các bạn hãy theo dõi website của chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.

Trả lời