Chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ

Ảnh màn hình 2024 03 07 lúc 10.52.25

Hiện nay, việc mang thai hộ không bị hoàn toàn bị cấm bởi pháp luật Việt Nam trừ các trường hợp vì mục đích thương mại. Vì vậy rất nhiều trường hợp các cặp vợ chồng không có con đã nhờ người khác mang thai hộ. Tuy nhiên vấn đề xảy ra là các chế độ phúc lợi xã hội như chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ sẽ được thực hiện như thế nào? Hãy cùng xCyber tìm hiểu qua bài viết sau.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với người mẹ nhờ mang thai hộ.

Người mẹ nhờ mang thai hộ đã đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Chế độ và thời gian hưởng 

Người mẹ nhờ mang thai hộ đủ điều kiện nêu trên được hưởng các chế độ sau:

  • Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ mang thai hộ sinh con trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con nêu trên;

Trường hợp lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ không tham gia BHXH bắt buộc hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con thì người chồng đang đóng BHXH bắt buộc vào quỹ ốm đau, thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh cho mỗi con.

  • Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ thời điểm nhận con cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ thêm 01 tháng; Nếu người mẹ nhờ mang thai hộ không nghỉ việc thì ngoài tiền lương vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.
  • Trường hợp sau khi sinh con, nếu con chưa đủ 06 tháng tuổi bị chết thì người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
  • Nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;
  • Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tạị Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội (sinh 01 con: nghỉ 06 tháng; sinh đôi trở lên: mỗi con – từ con thứ 2 – được nghỉ thêm 01 tháng); thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.
  • Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chết hoặc gặp rủi ro mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền khi con chưa đủ 06 tháng tuổi thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với thời gian còn lại của người mẹ nhờ mang thai hộ theo quy định;

Mức hưởng chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ

  • Trường hợp bình thường:
Mức hưởng 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 
  • Trường hợp đóng chưa đủ 06 tháng nhưng được là đối tượng được hưởng chế độ thai sản khi sinh con:
Mức hưởng 01 tháng = 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đã đóng BHXH

Lưu ý:

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì tháng đó được tính là thời gian đã đóng BHXH, thời gian này người mẹ nhờ mang thai hộ và NSDLĐ không phải đóng BHXH.

– Trường hợp người mẹ nhờ mang thai hộ chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm nhận con thì thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian đóng BHXH.

Trả lời