Chế độ thai sản đối với lao động nữ khi con mất sau sinh

Che do thai san doi voi lao dong nu khi con mat sau sinh

Chế độ thai sản là phúc lợi xã hội quan trọng đối với nữ lao động trong khi mang thai và sau sinh. Tuy nhiên trong một số trường hợp không may mắn, đứa bé sau sinh qua đời vậy thì việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ có bị ảnh hưởng hay không? xCyber sẽ thông tin đầy đủ đến bạn đọc qua bài viết sau.

Đối tượng hưởng chế độ thai sản con mất sau sinh 

Theo Điều 30 Luật BHXH 2014, những đối tượng sau đây sẽ được hưởng chế độ thai sản con mất sau sinh: 

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 03 – dưới 12 tháng;
 • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
 • Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản con mất sau sinh 

Theo Điều 34 Luật BHXH 2014, điều kiện để nữ lao động hưởng chế độ thai sản con mất sau sinh là:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Trường hợp người lao động đã thôi việc trước khi sinh, nhưng đã đóng BHXH từ đủ 06 tháng trong 12 tháng trước khi sinh con cũng được hưởng chế độ thai sản.

Nếu không may con sinh ra chết yểu, những người này sẽ được hưởng chế độ thai sản khi con mất sau sinh.

Thời gian nghỉ chế độ thai sản con mất sau sinh 

Theo khoản 1 Điều 34 Luật BHXH 2014, thời gian nghỉ chế độ thai sản con mất sau sinh như sau:

Lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. 

Tuy nhiên, trường hợp con mất sau sinh, thời gian nghỉ hưởng chế độ của lao động nữ sẽ có sự thay đổi. (khoản 3 Điều 34 Luật BHXH 2014):

 • Con dưới 02 tháng tuổi chết: Mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh;
 • Con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết: Mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này.

(Tức là: Tối đa không quá 06 tháng nếu sinh một con. Tối đa không quá 07 tháng, nếu sinh đôi).

Mức hưởng chế độ thai sản con mất sau sinh

Trợ cấp một lần khi sinh con

Điều 38 Luật BHXH 2014:  Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp 01 lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Công văn số 3432/LĐTBXH-BHXH (ngày 08/9/2016): “Lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều bị chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu”.

Theo đó, số tiền trợ cấp 01 lần được tính theo số con được sinh ra. Như vậy, với mỗi con sinh ra, lao động nữ sẽ được nhận:

Trợ cấp 01 lần khi sinh con      = 2 x 1,49 triệu đồng =    2,98 triệu đồng/con

     (Mức lương cơ sở áp dụng năm 2021 là 1,49 triệu đồng).

Tiền chế độ thai sản con mất sau sinh (Điều 39 Luật BHXH năm 2014)

Lao động nữ sẽ được nhận tiền thai sản tính theo công thức sau:

Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việchưởng chế độ thai sản

Hồ sơ chế độ thai sản con mất sau sinh 

Theo Điều 101 Luật BHXH năm 2014, hồ sơ để nữ lao động hưởng chế độ thai sản con mất sau sinh bao gồm:

 •  Bản sao giấy chứng tử của con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh. 

Thủ tục hưởng chế độ

Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho người sử dụng lao động trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Bước 2: Người sử dụng lao động lập hồ sơ  bao gồm hồ sơ của người lao động và Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nộp cho cơ quan BHXH trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động.

Bước 3: Cơ quan BHXH giải quyết hồ sơ chi trả tiền thai sản cho người lao động trong vòng (Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014) 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Như vậy, tối đa trong 20 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động sẽ được nhận tiền chế độ thai sản.

Trên đây là các chế độ thai sản đối với nữ lao động mất con sau sinh, có thể thấy người nữ lao động vẫn sẽ được hưởng các chính sách phúc lợi sau sinh dù cho đứa bé không may qua đời. Điều này thể hiện tính nhân đạo sâu sắc của Bảo hiểm xã hội khi không chỉ cung cấp nguồn tài chính mà còn hỗ trợ tinh thần người lao động trong lúc gặp chuyện không vui.

Trả lời