Những trường hợp hưu trí trước tuổi không bị giảm tỷ lệ lương hưu

tuoi huu tri

Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong điều kiện bình thường, khi nghỉ hưu trước tuổi, người lao động sẽ bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu theo số năm nghỉ trước, cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 02%. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi nhưng không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu.

Các trường hợp hưu trí trước tuổi không bị giảm tỷ lệ lương hưu

Trường hợp 1: Lao động nam từ đủ 55-60 tuổi, nữ từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 54, Khoản 1, Điểm b).

Trường hợp 2: Người lao động từ đủ 50-55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò (Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 54, Khoản 1, Điểm c).

Trường hợp 3: Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 54, Khoản 1, Điểm d).

Trường hợp 4: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 50-55 tuổi đối với nam, đủ 45-50 tuổi đối với nữ, có 20 năm đóng BHXH trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (Nghị định 108/2014/NĐ-CP, Điều 8, Khoản 1, Khoản 3).

Trường hợp 5: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế đủ 55-58 tuổi đối với nam, đủ 50-53 tuổi đối với nữ và có 20 năm đóng BHXH trở lên (Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Điều 1, Khoản 7).

Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được hưởng lương hưu tính theo số năm đã đóng BHXH của mình mà không bị trừ tỷ lệ % lương hưu do nghỉ trước tuổi.

Trả lời