An Thiên

Uploads images Anh the dep Ảnh thẻ dẹp 1 500x500 1

Biên tập viên: An Thiên

– Trình độ chuyên môn:

  • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Đại học Thương mại 
  • Tốt nghiệp khoa Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội.

– Kinh nghiệm thực tiễn:

  • Từ tháng 3/2019 – 9/2019: Nhân viên kế toán làm việc tại Công ty TNHH Tư vấn và giải pháp đầu tư Hà Thắng+ Từ tháng 10/2019 – 8/2020: Kế toán tổng hợp làm việc tại Công ty cổ phần BMSGROUP GLOBAL
  • Từ tháng 9/2020 đến nay: Phụ trách biên tập tại xCyber
– Lĩnh vực phụ trách:

An Thiên là biên tập viên chuyên phụ trách lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; Hoá đơn điện tử, Tài chính kế toán… với hàng loạt bài viết hướng dẫn chuyên sâu về các lĩnh vực này. Qua đó giúp bạn đọc nắm được các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ: