Mức phạt chậm nộp thuế TNCN mới nhất là bao nhiêu?

mức phạt nộp chậm thuế tncn

Doanh nghiệp khi đến hạn mà chậm nộp tờ khai thuế TNCN thì sẽ chịu mức phạt cảnh cáo đến phạt tiền lên tới 25 triệu đồng. Cùng xCyber cập nhật mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN trong bài viết dưới đây.

Các trường hợp được xem là chậm nộp thuế theo quy định

Một số trường hợp phải hạch toán tiền chậm nộp thuế được quy định tại Điều 59 Luật quản lý Thuế 2019 như sau:

  • Người nộp thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế.
  • Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng tiền thuế phải nộp hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra phát hiện thiếu số tiền thuế phải nộp.
  • Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả hoặc cơ quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn.

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN

Căn cứ khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế như sau:

“1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:

a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;

b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.”

mức phạt nộp chậm thuế tncn

Mức tính tiền chậm nộp và thời gian tính tiền chậm nộp tiền thuế

– Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp;

– Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày phát sinh tiền chậm nộp quy định tại Mục 1 nêu trên đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN 2023

Theo quy định, nếu không nộp tờ khai thuế TNCN đúng hạn, các doanh nghiệp hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế sẽ phải chịu mức phạt tương ứng. Có 2 hình thức chính xử phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN là phạt cảnh cáo và phạt tiền.

Điều 13, Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về mức xử phạt chậm nộp tờ khai thuế TNCN như sau:

Phạt cảnh cáo: Chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1-5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

Phạt tiền từ 2 triệu – 5 triệu đồng: Chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 1-30 ngày, trừ những trường hợp quy định tại Khoản 1 trên.

Phạt tiền từ 5 triệu – 8 triệu đồng: Chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 31-60 ngày.

Phạt tiền từ 8 triệu – 15 triệu đồng: đối với một trong các trường hợp sau:

  • Chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 61-90 ngày.
  • Chậm nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
  • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
  • Không nộp phụ lục theo quy định về luật quản lý thuế.

Phạt tiền từ 15 triệu – 25 triệu đồng đối với trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Trên đây là tổng hợp các mức phạt chậm nộp thuế TNCN cập nhật mới nhất năm 2023. Mong rằng thông tin hữu ích với bạn đọc. Hãy ghi nhớ thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN để tránh việc phạt chậm nộp nhé!

 

Trả lời